czwartek 19 lipca 2018 - Alfreny, Rufina, Wincentego

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Opis Regionu

Położenie Geograficzne

Powiat kościerski - Serce Kaszub położony jest na Pojezierzu Kaszubskim, które terytorialnie zajmuje środkowo – południową część województwa pomorskiego. Ciekawostką jest fakt, ze właśnie na terenie naszego powiatu - na terenie gminy Kościerzyna w miejscowości Kłobuczyno znajduje się środek województwa pomorskiego. Powierzchnia powiatu wynosi 1.165, 85 km2, co stanowi 6,4% całej powierzchni województwa. Powiat kościerski zajmuje 8 miejsce w województwie pomorskim pod względem wielkości. Od strony południowej powiat kościerski graniczy z powiatem starogardzkim i chojnickim, od wschodniej z powiatem starogardzkim i gdańskim, od północnej z powiatem kartuskim a od zachodniej z powiatem bytowskim.


Powiat Kościerski z lotu ptaka

Geologicznie tereny powiatu kościerskiego to pogranicze moreny czołowej i piaszczystych sandrów tworzących tzw. Równinę Charzykowską. Tereny te, poprzez bogactwo form rzeźby, kontrasty krajobrazowe wywołane obecnością licznych głęboko wciętych rynien jeziornych i towarzyszących im wzgórz, nazywane są od dawna "Szwajcarią Kaszubską". Dlatego też teren ten jest zaliczany do najpiękniejszych regionów i niewątpliwie jednego z najbardziej uroczych zakątków kraju.

Walory Krajobrazowe

Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym powiat kościerski należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce. Bez wątpienia można stwierdzić, ze jego bogactwem jest krajobraz. Urozmaicona rzeźba terenu, sieć jezior rynnowych otoczonych lasami, czyste rzeki i bogactwo gatunków roślin i zwierząt powodują, że powiat kościerski można zaliczyć do wyjątkowych miejsc w Polsce. Nie bez powodu tereny te są nazywane Szwajcarią Kaszubską. Lasy w powiecie kościerskim zajmują 44% jego powierzchni, zaś wody blisko 5% powierzchni powiatu kościerskiego.


Krajobrazy - Powiat Kościerski

Czynnikiem krajobrazu wpływającym na jego piękno są wody jezior, rzek i potoków. W całym powiecie kościerskim jest ponad 200 jezior. Swym niepowtarzalnym urokiem zachwyci z pewnością każdego, największe i najbardziej znane nie tylko w powiecie ale i na całych Kaszubach jezioro Wdzydze, zwanym "Kaszubskim Morzem". Jeżeli chodzi o rzeki, to przez powiat kościerski przepływają dwie wraz ze swoimi dopływami - Wda i Wierzyca. Duża część tych rzek i jezior położona jest wśród lasów, co znacznie powiększa ich malowniczość i wartość wypoczynkową. Nie bez znaczenia jest także fakt, że prawie wszystkie jeziora objęte są gospodarką rybną.

Na szczególną uwagę zasługuje, położony w całości na terenie powiatu, Wdzydzki Park Krajobrazowy o powierzchni 17.857 ha. Prawdziwą atrakcją Parku jest zespół Jezior Wdzydzkich obejmujący obszar o łącznej powierzchni 1455,6 ha. Na terenie Parku stwierdzono ponad 40 gatunków roślin i ponad 130 gatunków zwierząt chronionych, z których liczną grupę stanowią gatunki ptaków. Na wodach jezior Wdzydzkich spotykać można m. in. tracza długodziobego, tracza nurogęś oraz łabędzia. Spośród ptaków drapieżnych stwierdzono obecność myszołowów, jastrzębi i bielików. W Parku licznie zamieszkują bobry, a w Jeziorach Wdzydzkich występuje endemiczna odmiana troci jeziorowej zwana trocią wdzydzką.


Krzyż Jezior

Powierzchnia powiatu objęta jest różnymi formami przyrody i krajobrazu. W celu ochrony walorów przyrodniczych naszego regionu, na terenie powiatu utworzono pięć rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 46,1ha. Kolejnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu na terenie powiatu kościerskiego są zespoły przyrodniczo - krajobrazowe o łącznej powierzchni 72 ha. Nie bez znaczenia dla potencjalnych turystów są także pomniki przyrody, których na terenie powiatu jest aż 74 . Ze względu na bogactwo flory i fauny występującej na terenie powiatu kościerskiego planowane jest objęcie ochroną prawną kolejnych obszarów.

Wszystko to sprawia, że w powiecie kościerskim panują doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a także sportów wodnych - żeglarstwa, motorowodniactwa czy kajakarstwa. Powiat kościerski to także raj dla wędkarzy i myśliwych.

Kultura

Niepowtarzalny klimat powiatu kościerskiego tworzy kultura materialna i duchowa Kaszubów. Tu spotkać można wciąż żywą tradycję ludu kaszubskiego, zażyć tabaki, czy też wysłuchać opowieści o Stolemach - kaszubskich olbrzymach. Bez wątpienia duży wpływ na co raz większą liczbę turystów odwiedzających nasz powiat jest serdeczność, otwartość i przyjazny stosunek społeczności lokalnej powiatu kościerskiego do gości z zewnątrz. Wszystkie te wartości, połączone z wielkim przywiązaniem Kaszubów do tradycji, kultywowaniem obyczajów ludowych, posiadaniem własnego języka i tożsamości regionalnej, są naszym wkładem w budowę nowej, Zjednoczonej Europy.


Dni Powiatu Kościerskiego

Nie bez znaczenia dla turystów odwiedzających nasz powiat jest fakt, że w przeszłości na Ziemi Kościerskiej działali i tworzyli wybitni przedstawiciele życia społecznego, politycznego i kulturalnego. Wymienić tu chociażby należy: dr Aleksandra Majkowskiego, Izydora Gulgowskiego, Franciszka Sędzickiego, Tomasza Rogalę, Konstantego Damrota czy Leona Czarlińskiego. W położonym nieopodal Kościerzyny Będominie przyszedł na świat i wychowywał twórca polskiego hymnu narodowego, Józef Wybicki. W każdej z gmin powiatu kościerskiego działają różnego rodzaju placówki kulturalne, które organizują wiele cyklicznych imprez o charakterze regionalnym i międzynarodowym. Wymienić tu należy chociażby konkursy recytatorskie prozy i poezji kaszubskiej "Rodno Mowa", Jarmark Wdzydzki, Regaty o Puchar Stolema, Dni Powiatu Kościerskiego, Majówka z Józefem Wybickim, Batalia Napoleońska, Bieg Mazurka czy też Międzynarodowy Festiwal Folkloru.


Batalia Napoleońska

Kultywowaniu tradycji kaszubskich, ale nie tylko, służą także, znane zarówno na scenach w Polsce jak i zagranicą, zespoły, orkiestry i chóry, m.in. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Kościerzyna", Zespół Folklorystyczny "Kaszubskie Nuty", "Młoda Kościerzyna", Orkiestra Dęta Begama czy Żeński Chór Kameralny. Jedyne miasto w powiecie - Kościerzyna, to także jeden z ważniejszych ośrodków kulturalnych całych Kaszub.

Szczegółowe informacje – patrz dział Kultury

Atrakcje Turystyczne

Charakterystykę przyrodniczą i kulturową powiatu uzupełnia wiele godnych polecenia zabytków architektonicznych i atrakcji turystycznych. Turysta odwiedzający nasz powiat z pewnością nie będzie się nudził. Obszar powiatu obejmuje atrakcyjne pod względem kulturowym tereny. Powiat kościerski posiada 33 obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz 1467 w ewidencji konserwatorskiej. Obszar ten bogaty jest także w liczne znaleziska archeologiczne. W tym miejscu należy wymienić chociażby niektóre z atrakcji turystycznych powiatu. Szesnaście kilometrów od Kościerzyny, w jednej z najbardziej turystycznych miejscowości powiatu - Wdzydzach Kiszewskich, znajduje się najstarsze polskie muzeum na wolnym powietrzu – Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich.


Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Co roku niewątpliwą atrakcją dla turystów z kraju i zagranicy jest odbywający się tam zawsze w trzecią niedzielę lipca Jarmark Wdzydzki. Godnym polecenia miejscem jest także XVIII wieczny dworek w Będominie, małej miejscowości położonej nieopodal Kościerzyny, w którym urodził się twórca hymnu narodowego Józef Wybicki. Obecnie mieści się tam jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego. Wędrując po powiecie warto odwiedzić również Kalwarię Wielewską – dużą atrakcję turystyczną wsi Wiele, ale także miejsce ważne ze względu na swój religijny charakter czy też Skansen Parowozownia Kościerzyna w Kościerzynie z bogatą ekspozycją lokomotyw, wagonów i pamiątek kolejnictwa. Niewątpliwą przyjemnością może okazać się także wycieczka do Garczyna, gdzie oprócz zabytkowego XVI-wiecznego kościoła zobaczyć można największą na Kaszubach farmę strusi afrykańskich lub wycieczka do Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” w Łubianie, który to jest jednym z najbardziej znanych tego typu zakładów nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Zakład oferuje turystom godzinne zwiedzanie oraz możliwość zakupów wyrobów zakładu w sklepie patronackim.

Godnym podkreślenia jest fakt, że Kościerzyna jako jedyne miasto w Europie posiada w jednej parafii dwa sanktuaria maryjne ukonorowane przez papieża Jana Pawła II. Należy nadmienić, że to tylko wybrane atrakcje z terenu powiatu kościerskiego. Każda z gmin tworzących nasz powiat ma ich wiele na swoim terenie, co między innymi stanowi o turystycznym charakterze całego powiatu.


Kościerski Rynek

Jednak najważniejszą rzeczą dla turysty jest baza noclegowa, z której mogą oni skorzystać przebywając na naszym terenie. W powiecie kościerskim istnieje rozbudowana baza noclegowa obsługująca co roku tysiące turystów z Polski i zagranicy. Składają się na nią:

O tym, że powiat kościerski chce przyjmować gości i jest do tego przygotowany świadczy chociażby fakt, że z roku na rok rośnie liczba obiektów hotelarskich na terenie powiatu, a co za tym idzie miejsc noclegowych. Warto podkreślić, że większość z tych obiektów położonych jest nad jeziorem lub w jego okolicy, wiele posiada własną przystań, kąpielisko. Godny podkreślenia jest także fakt, że w powiecie bardzo dobrze rozwinięta jest sieć punktów gastronomicznych (restauracje, bary) w których, oprócz tradycyjnych dań, można zakosztować także specjałów kuchni kaszubskiej.


Żaglówki

Coraz powszechniejszą formą wypoczynku staje się agroturystyka. Zaczyna ona stawać się szansą na zwiększenie dochodów ludności, przede wszystkim rolników, i podniesienie atrakcyjności regionu. Dla turysty nocleg w gospodarstwie agroturystycznym oznacza przede wszystkim kontakt z naturą, miłe spędzenie czasu z dala od aglomeracji miejskich, poznanie typowych czynności i obyczajów panujących na wsi. Nie bez znaczenia jest także fakt, że pobyt w takim gospodarstwie jest o wiele tańszy niż w innym obiekcie hotelarskim. Także osoby z terenu powiatu kościerskiego dostrzegły korzyści, jakie mogą płynąć z prowadzenia tego typu działalności. Stąd też wzrastająca liczba kwater agroturystycznych - w powiecie kościerskim funkcjonuje już 80 tego typu gospodarstw.
Szczegółowe informacje – patrz dział Turystyka