sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Główne zadania PP-P


Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela również pomocy rodzicom i nauczycielom w sprawach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Zadania realizowane są poprzez diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje wśród uczniów, działalność profilaktyczną i informacyjna.

Poradnia udziela pomocy dzieciom w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego, zamieszkującym na terenie powiatu kościerskiego. Natomiast dzieciom starszym Poradnia udziela pomocy niezależnie od miejsca zamieszkania jeżeli są uczniami placówek oświatowych powiatu kościerskiego.

tel. 58 686 48 61 fax 58 686 48 61
83-400 Kościerzyna, ul. Słoneczna 1
e-mail: ppp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl