poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Charakterystyka

Położenie Geograficzne

Powiat kościerski - Serce Kaszub położony jest na Pojezierzu Kaszubskim, które terytorialnie zajmuje środkowo – południową część województwa pomorskiego. Ciekawostką jest fakt, że właśnie na terenie naszego powiatu - na terenie gminy Kościerzyna w miejscowości Kłobuczyno znajduje się środek województwa pomorskiego. Powierzchnia powiatu wynosi 1.165, 85 km2, co stanowi 6,4% całej powierzchni województwa. Powiat kościerski zajmuje 8 miejsce w województwie pomorskim pod względem wielkości. Od strony południowej powiat kościerski graniczy z powiatem starogardzkim i chojnickim, od wschodniej z powiatem starogardzkim i gdańskim, od północnej z powiatem kartuskim a od zachodniej z powiatem bytowskim.


Powiat Kościerski z lotu ptaka

Geologicznie tereny powiatu kościerskiego to pogranicze moreny czołowej i piaszczystych sandrów tworzących tzw. Równinę Charzykowską. Tereny te, poprzez bogactwo form rzeźby, kontrasty krajobrazowe wywołane obecnością licznych głęboko wciętych rynien jeziornych i towarzyszących im wzgórz, nazywane są od dawna "Szwajcarią Kaszubską". Dlatego też teren ten jest zaliczany do najpiękniejszych regionów i niewątpliwie jednego z najbardziej uroczych zakątków kraju.

Podział Społeczno - Administracyjny

Powiat kościerski jest jednym z 17 powiatów ziemskich województwa pomorskiego. Stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące miasto Kościerzyna i gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, i Stara Kiszewa.

Na terenie powiatu mieszka ponad 66 tysięcy mieszkańców (ok. 3% ogółu mieszkańców województwa pomorskiego, co daje 11 miejsce w województwie pomorskim pod względem ludności), z czego 23. 028, czyli ok. 35%, w sześćsetletnim mieście Kościerzyna, które jest siedzibą władz miasta i powiatu oraz jego centrum społecznym, gospodarczym, kulturalnym i administracyjnym. Spośród 7 gmin wiejskich tworzących powiat, największą pod względem powierzchni i liczby mieszkańców jest gmina Kościerzyna, natomiast najmniejszą gmina Lipusz. Większość ludności powiatu etnicznie stanowią osoby wiążące swoje korzenie z tutejszą Ziemią i tradycją Kaszubską.

Walory Krajobrazowe

Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym powiat kościerski należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce. Bez wątpienia można stwierdzić, ze jego bogactwem jest krajobraz. Urozmaicona rzeźba terenu, sieć jezior rynnowych otoczonych lasami, czyste rzeki i bogactwo gatunków roślin i zwierząt powodują, że powiat kościerski można zaliczyć do wyjątkowych miejsc w Polsce. Nie bez powodu tereny te są nazywane Szwajcarią Kaszubską. Lasy w powiecie kościerskim zajmują 44% jego powierzchni, zaś wody blisko 5% powierzchni powiatu kościerskiego.


Krajobrazy - Powiat Kościerski

Czynnikiem krajobrazu wpływającym na jego piękno są wody jezior, rzek i potoków. W całym powiecie kościerskim jest ponad 200 jezior. Swym niepowtarzalnym urokiem zachwyci z pewnością każdego, największe i najbardziej znane nie tylko w powiecie ale i na całych Kaszubach jezioro Wdzydze, zwanym "Kaszubskim Morzem". Jeżeli chodzi o rzeki, to przez powiat kościerski przepływają dwie wraz ze swoimi dopływami - Wda i Wierzyca. Duża część tych rzek i jezior położona jest wśród lasów, co znacznie powiększa ich malowniczość i wartość wypoczynkową. Nie bez znaczenia jest także fakt, że prawie wszystkie jeziora objęte są gospodarką rybną.

Na szczególną uwagę zasługuje, położony w całości na terenie powiatu, Wdzydzki Park Krajobrazowy o powierzchni 17.857 ha. Prawdziwą atrakcją Parku jest zespół Jezior Wdzydzkich obejmujący obszar o łącznej powierzchni 1455,6 ha. Na terenie Parku stwierdzono ponad 40 gatunków roślin i ponad 130 gatunków zwierząt chronionych, z których liczną grupę stanowią gatunki ptaków. Na wodach jezior Wdzydzkich spotykać można m. in. tracza długodziobego, tracza nurogęsiego oraz łabędzia niemego. Spośród ptaków drapieżnych stwierdzono obecność myszołowów, jastrzębi i bielików. W Parku licznie zamieszkują bobry, a w Jeziorach Wdzydzkich występuje endemiczna odmiana troci jeziorowej zwana trocią wdzydzką.


Krzyż Jezior

Powierzchnia powiatu objęta jest różnymi formami przyrody i krajobrazu. W celu ochrony walorów przyrodniczych naszego regionu, na terenie powiatu utworzono pięć rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 46,1ha. Kolejnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu na terenie powiatu kościerskiego są zespoły przyrodniczo - krajobrazowe o łącznej powierzchni 72 ha. Nie bez znaczenia dla potencjalnych turystów są także pomniki przyrody, których na terenie powiatu jest aż 74 . Ze względu na bogactwo flory i fauny występującej na terenie powiatu kościerskiego planowane jest objęcie ochroną prawną kolejnych obszarów.

Wszystko to sprawia, że w powiecie kościerskim panują doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a także sportów wodnych - żeglarstwa, motorowodniactwa czy kajakarstwa. Powiat kościerski to także raj dla wędkarzy i myśliwych.

Powiat Kościerski

Powiat w Liczbach

Powierzchnia - 116 585 ha
(6,4% powierzchni województwa pomorskiego)
Lasy - 51 754 ha
Użytki rolne - 49 011 ha
Wody - 5 924 ha

Ludność
66.639, tj. ok. 3% ogółu mieszkańców województwa pomorskiego
Struktura ludności wg płci:
Mężczyźni - 33 131
Kobiety - 33 508
Gęstość zaludnienia - 57 osób/km2

Gospodarka
Podmioty gospodarki narodowej - 4 241
Sektor publiczny - 245
Sektor prywatny - 3 996