poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Na budowanej sali gimnastycznej przy kościerskim „ogólniaku” zawisła wiecha

W uroczystości symbolicznego dokręcenia gwoździa na więźbie dachowej uczestniczyła Alicja Żurawska, starosta kościerski, jako przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, projektant oraz przedstawiciele Wykonawcy, którym jest Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński z Kościerzyny.
Przypomnijmy, że realizatorem tej bardzo oczekiwanej przez uczniów, nauczycieli i rodziców inwestycji, jest Powiat Kościerski. Łączny jej koszt to ponad 3,7 mln zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie otrzymane przez Powiat ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej”. Przedmiotowa inwestycja obejmie budowę nowej sali gimnastycznej o wymiarach 35x17 m i wysokości 9 m wraz z budową łącznika z zapleczem socjalnym, remont istniejącej sali gimnastycznej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x24 m z nawierzchnią poliuretanową wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
- Jednym z najważniejszych argumentów, który przemawiał za tym, aby powstała sala przy naszym kościerskim „ogólniaku”, były osiągnięcia i wysokie wyniki sportowe uczniów, którzy pod tym względem, chociażby tylko w ubiegłym roku, zajęli drugie miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Stworzenie naszym uczniom komfortowego zaplecza sportowego, zwiększy popularyzację sportu, a także pozwoli odnosić jeszcze większe sukcesy sportowe – powiedziała Alicja Żurawska, starosta kościerski.
Jak podkreśliła starosta, prace budowlane prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, projektem budowlanym i warunkami technicznymi. Z bieżących prac zakończono roboty murowe sali, zakończono wykonywanie podbudowy pod boisko wielofunkcyjne, wykonano drenaż z podłączeniem do kanalizacji burzowej, wykonano całość zewnętrznej kanalizacji deszczowej z podłączeniem do kolektora miejskiego z podejściami pod przyszłe rury spustowe sali gimnastycznej, zakończono montaż stalowej konstrukcji dachu sali, rozpoczęto roboty remontowe starej sali gimnastycznej oraz przystąpiono do robót fundamentowych łącznika pomiędzy istniejącą, a nową salą gimnastyczną, a także do wykonania warstwy wierzchniej boiska oraz ogrodzenia.
Nowa sala ma zostać oddana do użytku w marcu 2019 roku.
Poniżej fotogaleria z poszczególnych etapów prac, obejmujących okres 8 marca – 4 lipca br. oraz z uroczystości zawieszenia wiechy.

2018-07-05

powrót