poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Powiat Kościerski pozyskał z PFRON ponad 430 tys. na likwidację barier.

W ramach przyznanego dofinansowania:

1. w obszarze B – likwidacja barier architektonicznych, otrzymano środki na:
- dostosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb uczniów w wieku od 3 do 10 lat szkoły podstawowej i powstającego punktu przedszkolnego w Wysinie w zakresie korzystania z istniejącej infrastruktury przez osoby niepełnosprawne, którego wnioskodawcą jest Gmina Liniewo,
- likwidację barier architektonicznych poprzez zakup i montaż platformy schodowej umożliwiającej swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnościami po szkole podstawowej w Nowej Karczmie, którego wnioskodawcą jest Gmina Nowa Karczma,

2. w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych, otrzymano środki na:
– zakup autobusu dla Zespołu Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie co pozwoli zapewnić uczniom niepełnosprawnym i ich opiekunom bezpieczny transport do szkół, którego wnioskodawcą jest Gmina Stara Kiszewa,
- zakup samochodu osobowego typu BUS specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościerzynie, które prowadzone są przez Fundację „Sprawni Inaczej”,
– zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozów osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich – z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania podopiecznych zamieszkujących Osadę Burego Misia, którego organem prowadzącym jest Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego,

3. w ramach obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest utworzenie 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej poprzez udzielenie pracodawcy wsparcia w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – jednostkę organizacyjną Powiatu Kościerskiego.

Pozyskane wsparcie finansowe wpłynie na poprawę jakości życia przede wszystkim niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kościerskiego.

Szczegółowe informacje w załączeniu: tutaj

2018-07-05

powrót