poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Wskaźnik środków na inwestycje Powiatu Kościerskiego w 2018 roku najwyższy w historii!

Najważniejsze z tegorocznych inwestycji stanowią zadania drogowe:

 1. w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, decyzją Wojewody Pomorskiego:
  • "Kontynuacja odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1780G Trzebuń-Sominy i uzupełnienie ciągu pieszego ul. Kaszubska w Dziemianach", na łączną kwotę 1.578.382 zł (dofinansowanie 76,03 %);
 2. z uzyskanej dotacji z budżetu Państwa na usuwanie skutków nawałnicy, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:
  • "Odbudowa - remont drogi powiatowej 1934G na odcinku Suminy - Papiernia, km 0+000 - 3+389";
  • "Odbudowa - remont drogi powiatowej 2406G na odcinku Karsin - Cisewie, km 0+000 - 1+550",
  • "Odbudowa - remont drogi powiatowej 2413G na odcinku Niedamowo - Sobącz, km 5+990 - 10+612",
  • "Odbudowa - remont drogi powiatowej 2413G na odcinku Sobącz - Małe Liniewo, km 10+612 - 13+132",
  • "Odbudowa - remont drogi powiatowej 2413G na odcinku Wielki Podleś - Dębogóry, km 3+336 - 4+257",i
  • - w tym również "Odbudowa rurociągu melioracyjnego przy drodze powiatowej Nr 2413G - k/Sobącza" na łączną kwotę 6.251.886 zł (dofinansowanie do 80 %);
 3. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, decyzją Wojewody Pomorskiego:
  • "Poprawa dostępności obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo przez gospodarkę leśną poprzez kontynuację przebudów dróg powiatowych (Stara Kiszewa) 2406G, (Nowa Karczma) 2201G i drogi gminnej w miejscowości Grabowo",
  • „Poprawa dostępności jezior wdzydzkich, atrakcyjnych turystycznie obszarów Powiatu Kościerskiego, poprzez polepszenie parametrów techniczno - użytkowych drogi nr 2403G etap I Kościerzyna-Wdzydze - 14,1 km”, na łączną kwotę 9.299.400 zł (dofinansowanie 50 %);

 4. w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku:
  • "Przebudowa - remont drogi powiatowej 2401G na odcinku Lipusz-Tuszkowy, km 0+000-4+790", na łączną kwotę 1 734 437,34 zł (dofinansowanie 280.000 zł);
  oraz inwestycja oświatowa

 5. w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017, decyzją Ministra Sportu i Turystyki:
 • „Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy I LO w Kościerzynie”, na łączną kwotę 3,7 mln zł (dofinansowanie 50 %).
Podsumowanie Programu Naprawczego
Wydatki majątkowe Powiatu Kościerskiego na 2018 r.

2018-06-25

powrót