poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Trwają prace remontowe na drodze powiatowej Nr 2403G Kościerzyna - Wdzydze

Realizacja tej inwestycji drogowej nie byłaby możliwa, gdyby nie pozytywna decyzja Wojewody Pomorskiego o udzieleniu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz przeznaczonym środkom finansowym przez Samorząd Gminy Kościerzyna i Samorząd Powiatu Kościerskiego.
Zakres rzeczowy tej inwestycji stanowi odcinek o długości 14 099 m, od km 0+751, tj. zakończenie przebudowy drogi związane z budową obwodnicy DK20 m. Kościerzyna do km 14+850, tj. skrzyżowanie w m. Wdzydze.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym obejmuje:
a) roboty przygotowawcze - roboty odtworzeniowe, rozbiórkowe;
b) roboty ziemne;
c) wykonanie podbudów - zatoki, chodnik, zjazdy z oczyszczeniem i skropieniem warstw bitumicznych oraz z wyrównaniem podbudowy mieszankami mineralno – bitumicznymi;
d) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z lokalną wymianą nawierzchni;
e) ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie chodników i zatok z kostki betonowej;
f) roboty wykończeniowe - ścinka poboczy, ustawienie barier stalowych, oznakowanie poziome przejść dla pieszych, oznakowanie pionowe.
Łączna wartość zadania wyniesie 6.167.718,96 zł brutto, z czego: 2.994.185 zł stanowi dofinansowanie od Wojewody, 1.497.000 zł z Gminy Kościerzyna, natomiast kwota 1.676.440,96 zł stanowi wkład własny Powiatu Kościerskiego.
Realizacja powyższej inwestycji, zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę tj. Firmę Skanska S.A, potrwa do końca września br.

2018-06-25

powrót