poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Kontrowersje wokół obowiązku zmniejszenia wynagrodzenia Staroście Kościerskiemu

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników zakłada obniżenie dolnych i górnych limitów wynagrodzenia zasadniczego o 20 % (z niezbędnymi zaokrągleniami do pełnych setek oraz z uwzględnieniem poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę). Rozporządzenie nie zawiera żadnych przepisów przejściowych co oznacza, że ustalone zmiany powinny obowiązywać pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru – w powiatach takimi pracownikami są starostowie, wicestarostowie i etatowi członkowie zarządu, z dniem 1 lipca 2018 roku. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały.

Dlatego też, w celu wywiązania się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku i dostosowania wysokości wynagrodzenia starosty do obowiązującego Rozporządzenia, na ostatniej Sesji przedstawiono stosowny projekt uchwały w tym zakresie. Nie obyło się jednak bez żywiołowej dyskusji, która momentami była emocjonująca. Zdaniem wielu Radnych Powiatu trudno zgodzić się z nałożonym obowiązkiem, który jest sprzecznym z ich sumieniem. W wielu wypowiedziach podsumowywano bardzo dobrą dotychczasową pracę Starosty Kościerskiego i Zarządu Powiatu, nawiązywano do udzielonego jednogłośnie absolutorium i zrealizowanego z sukcesem Programu postępowania naprawczego. Padało wiele pochwał na temat zaangażowania w wykonywaną pracę, skierowanych pod adresem Pani Starosty Alicji Żurawskiej.

Ostatecznie wynikiem głosowania 7 za, 6 przeciw i 2 wstrzymujących się głosów ustalono wynagrodzenie Staroście Kościerskiemu na poziomie 10.620 zł, tj. o kwotę 1.515 zł brutto mniej, od kwoty ustalonej w grudniu ubiegłego roku.

2018-06-22

powrót