sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Spotkanie informacyjne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Organizatorem spotkania był samorząd Powiatu Kościerskiego oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach cyklu spotkań informacyjnych o nowych zasadach zatrudniania cudzoziemców pod nazwą: „Pomorskie wspiera pracodawców”.
W seminarium udział wzięli m.in. Alicja Żurawska, starosta kościerski, Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ds. Rynku Pracy, Mirosław Ginter, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, przedstawiciele Straży Granicznej (Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Placówka w Gdyni) i Państwowej Inspekcji Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział w Starogardzie Gdańskim) oraz 35 przedsiębiorców z terenu powiatu kościerskiego.
W trakcie spotkania pracodawcy mieli możliwość zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi m.in.: sytuacji na pomorskim rynku pracy oraz wynikami badania „Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy”, zezwoleń na pracę sezonową (nowa forma legalizacji zatrudniania cudzoziemców), rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, kontroli pobytu w związku z zatrudnieniem, czy kontroli legalności zatrudnienia.
Pracodawcy mogli również skorzystać z porad indywidualnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców na specjalnie przygotowanych stanowiska informacyjnych PUP, WUP, Straży Granicznej i PIP.

2018-04-30

powrót