poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

„Uwierz w siebie - kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze Powiatu Kościerskiego”.

Projekt obejmie gminę miejską i wiejską Kościerzyna, gminę Stara Kiszewa, Lipusz, Dziemiany i Nową Karczmę. Działania w ramach projektu zakładają wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu i właściwym wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju. Również działania projektowe obejmą rodziny zastępcze z całego Powiatu kościerskiego.
Projekt zakłada prowadzenie deinstytucjonalizowanych usług społecznych prowadzonych w środowisku lokalnym tj. najbliżej osób potrzebujących wsparcia. W Kościerzynie powstanie Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. W ośrodku dzieci otrzymają pomoc pedagogiczną i psychologiczną.
Działania o charakterze profilaktycznym, głównie w ramach tzw. pracy podwórkowej zajęcia animacyjne, zbiórki zuchowe i harcerskie, atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci, młodzieży, ale i innych członków ich rodzin, będą służyć tzw. wczesnej profilaktyce środowiskowej – tj. zapobieganiu i ograniczaniu występowania dysfunkcji zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz działania wspierające ich rodziny.
Nie zabraknie pomocy specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedy, dietetyka lub innych) według potrzeb wynikających z utworzonego Indywidualnego Programu Rozwoju.
Poza wsparciem specjalistycznym, projekt zakłada warsztaty dla rodziców, których celem jest zwiększenie kompetencji społecznych i rodzicielskich. Tematyka warsztatów będzie dobierana zgodnie z planami rozwoju. Ponadto zakłada się wyjazdy edukacyjno-integracyjne wspólnie z dziećmi, spotkania integracyjne, które będą miały za zadanie pokazać rodzinom aktywny sposób świętowania świąt i ważnych wydarzeń rodzinnych.
W spotkaniach uczestniczyć będą rodziny biologiczne i zastępcze, szczególnie zapraszani będą rodzice biologiczni, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Zakłada się również organizację imprez turystycznych w ramach profilaktyki czasu wolnego. Ponadto w projekcie zaplanowano organizację festynów rodzinnych promujących rodzinę i rodzicielstwo zastępcze.

2018-04-13

powrót