poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Trwa podpisywanie umów na realizację zadań publicznych

Przypomnijmy, że Zarząd Powiatu Kościerskiego w drodze uchwały Nr 36/204/2018 z dnia 13 marca 2018 r. przyznał dotację dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, w łącznej wysokości 69.200 zł w następujących obszarach:
1) Rozwój kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w Powiecie Kościerskim – kwota 16.200 zł,
2) Rozwój kultury fizycznej i sportu w Powiecie Kościerskim – kwota 20.000 zł,
3) Ochrona zdrowia i promocja zdrowia w Powiecie Kościerskim – 7.000 zł,
4) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej w Powiecie Kościerskim – 8.500 zł,
5) Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Kościerskim – 15.000 zł
6) Rozwój turystyki w Powiecie Kościerskim – 2.500 zł.

2018-04-13

powrót