poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

5 mln złotych promesy dla Powiatu Kościerskiego na usuwanie skutków sierpniowej nawałnicy

Samorząd powiatu kościerskiego, na odtworzenie zniszczonej podczas sierpniowej nawałnicy infrastruktury drogowej, otrzymał na 2018 rok dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.001.840 zł.
Przekazane środki przeznaczone zostaną na remont odcinków następujących dróg:
Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Wielki Podleś – Dębogóry
Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz
Remont drogi powiatowej 1934G na odc. Suminy – Papiernia
Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Sobącz - Małe Liniewo
Remont drogi powiatowej 2406 na odc. Karsin – Cisewie

Łącznie ilość dróg powiatowych do wyremontowania w 2018 roku wynosi 13,002 km. Całkowita kosztorysowa wartość strat na tych drogach to 6.251.886 zł, z czego wspomniana dotacja z budżetu państwa to 5.001.840 zł, co stanowi 80 % wartości zgłoszonych zadań, a wkład własny - 1.250.046.
Należy zaznaczyć, że promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków sierpniowej nawałnicy, otrzymały także dwie gminy z terenu naszego Powiatu: gmina Dziemiany na kwotę 3.722.400 zł oraz gmina Lipusz na kwotę 3.897.200 zł.

2018-04-10

powrót