poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Rozmawiano o organizacji i realizacji doradztwa zawodowego w systemie oświaty


Celem sieci jest integracja środowisk osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym w różnych instytucjach – zarówno oświatowych, jak i rynku pracy oraz swobodna wymiana dobrych praktyk między członkami sieci i dzielenie się doświadczeniem zawodowym.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie oraz powiatowego koordynatora sieci doradztwa zawodowego w formie seminarium informacyjno-konsultacyjnego dla przedstawicieli szkół powiatu kościerskiego realizujących zadania z zakresu systemowego doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych. Uczestniczyli w nim: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele wspomagający, doradcy edukacyjno-zawodowi, a także konsultant wojewódzki ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego przy CEN w Gdańsku, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz Starosta Kościerski.
Spotkanie miało na celu wsparcie placówek oświatowych w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego poprzez upowszechnienie wiedzy na temat aktualnie obowiązujących ram prawnych, omówienie roli doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty, przykładowych rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie oraz upowszechnienie materiałów metodyczno-edukacyjnych opracowanych przez Zespół ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji przy MEN w Warszawie.
Szczegółowe sprawozdanie ze spotkania znajdą Państwo pod tym linkiem

2018-04-06

powrót