poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Członkowie Oddziału Rejonowego PCK w Kościerzynie uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

To szczególne spotkanie odbywało się z wolontariuszami i przedstawicielami organizacji, zaangażowanych w akcję likwidacji skutków nawałnicy w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim, a uczestniczyło w nim ponad 300 osób m.in.: strażacy, harcerze, żołnierze, leśnicy, członkowie różnych stowarzyszeń, instytucji i organizacji, osoby niezrzeszone, Rycerze Kolumba oraz osoby duchowne.
Pierwszą osobę państwa polskiego i zgromadzonych gości powitał, w sali Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, burmistrz Witold Ossowski. Gospodarz Brus podkreślił skalę zniszczeń spowodowanych sierpniową nawałnicą oraz istotną rolę państwa i wolontariuszy w pomocy poszkodowanym, za którą wszystkim serdecznie podziękował.
Do niedookreślonych jeszcze skutków nawałnicy, w swoich przemówieniach, odnieśli się również sołtysi: p. Łukasz Ossowski - sołtys Rytla mówił, że wizytę prezydenta odbierają jako gest solidarności z tymi, którzy ucierpieli podczas nawałnicy i tymi, którzy bezinteresownie, często z narażeniem własnego życia przyszli wtedy z pomocą, rycerzom pomocy.
Natomiast p. Kamila Jabłońska – sołtys Szynwałdu w swoim przemówieniu szczególną uwagę zwróciła na dobroć serca, wrażliwość, empatię i umiejętność jednoczenia się Polaków w sytuacjach trudnych, wymagających poświęcenia się dla drugiego człowieka. P. Kamila mówiła: „Każdą nitką płynęła pomoc. Ta najbliższa (dłoń w dłoń - ramię w ramię) - pomoc wolontariacka, ale także samorządowa, rządowa, caritasu oraz medialna. Każdy "pompował krew" do tego samego serca. … Tu "na dole" "pod stopami nawałnicy" wszyscy byliśmy ludźmi, ludźmi potrzebującymi pomocy i ludźmi tę pomoc niosącymi”.
Po gospodarzach gościnnej Ziemi Brus, głos zabrał Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który podkreślił swoje przywiązanie do zniszczonych przez nawałnicę terenów. Wspominał bowiem chwile swojego dzieciństwa i młodości, swoje obozy harcerskie i zadania harcerskie, które wykonywał m.in. właśnie nad jeziorem Śpierewnik koło Rytla. Pan Prezydent mówił, że w tych lasach, spędzał podczas wakacji najpiękniejsze chwile tamtych Swoich harcerskich dni.
Pan Prezydent dziękował tym wszystkim, którzy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. ruszyli na pomoc nie tylko harcerzom przedzierając się przez zniszczone lasy, nie zważając na własne życie. Jak mówił, jest wstrząśnięty tym, co dzisiaj zobaczył.
Pan Prezydent szczególną uwagę zwrócił też na zrujnowany krajobraz i w szczególności na lasy, których de fakto w wielu nadleśnictwach nie ma np. w Lipuszu zniszczone w 98 %. Namawiał do sadzenia lasów nie tylko harcerzy. Pierwsza osoba w kraju podkreślała wielokrotnie wielką ofiarność i solidarność bezimiennych mieszkańców okolicznych miejscowości i różnych służb: strażaków zawodowych i ochotniczych, harcerzy, leśników i pracowników leśnych, wojska i policji, energetyków i wolontariuszy terenów dotkniętych nawałnicą i dziękowała wszystkim zaangażowanym w walkę o lepsze jutro dla poszkodowanych.
Serdeczne słowa podziękowania Prezydenta padały pod adresy tych wszystkich, którzy niestrudzenie w pocie czoła w tamtej beznadziejnej wręcz sytuacji nie poddali się i mimo tego, że często musieli zostawić swoje rodzimy i domy ruszyli, żeby pomagać ludziom dotkniętym przez żywioł. – „Chylę przed wami czoła za to - mówił Andrzej Duda. - Za to, że nie bacząc na siebie, na swoje sprawy i rodziny, pobiegliście do remizy, rzucić się na pomoc, pobiegliście pomóc innym. To pokazało jak wielki jest w was duch służby i wykonywania obowiązków, które się na siebie przyjęło”.
Dziękował, za fakt walki o to, by przynajmniej trochę przywrócić normalność – zwykłe życie, które w jednej chwili zostało zmiecione. Ze strony Prezydenta Andrzeja Dudy padły też deklaracje dalszej współpracy i pomocy w odbudowie zniszczeń spowodowanych kataklizmem ze strony Państwa: - „Chciałbym, żebyście Wy – dotknięci tym szczególnym kataklizmem – pamiętali, że nie jesteście sami, że jesteśmy z Wami. Nawet jeżeli mamy bardzo dużo codziennej pracy, a ta gmina jest tylko jedną z wielu tysięcy gmin w Polsce, to jednak dotknęło Was wielkie nieszczęście i państwo powinno o Was szczególnie myśleć z wielu względów. Także ze względu na zrównoważony rozwój, który tutaj się zwinął – z winy natury, ale tak się stało i trzeba sobie z tym radzić. Wierzę, że będziemy sobie z tym radzili razem”.
Mówił także o tym, że przyjechał dopiero teraz, ale będzie chciał tu wrócić za kolejnych siedem miesięcy i później za kolejnych siedem. Prezydent zapewnił, że mieszkańcy tych terenów ponawałnicowych nie zostaną sami i mogą liczyć na pomoc państwa choćby przy odbudowie dróg, które wciąż są niszczone przez ciężarówki wywożące tysiące ton drewna.
Spotkanie zakończyło się rozmowami Prezydenta RP z wolontariuszami, samorządowcami, strażakami, harcerzami, Siostrami Franciszkankami z Orlika, Rycerzami Kolumba. W rozmowie z nami wykazał się znakomitą wiedzą na temat zniszczeń, jakie dokonały się wokół na Ziemi Kaszubskiej, jaki i udzielanej przez nas pomocy poszkodowanym. Nie brakowało wspólnych fotografii, selfie i autografów dla uczestników spotkania.
Nasze spotkanie z Panem Prezydentem trwało zaledwie kilka minut. Podziękowaliśmy za wsparcie najważniejszej osoby w kraju; o naszej – Oddziału Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kościerzynie solidarności z poszkodowanymi, o pomocy udzielanej przez 578 osób wówczas po tragedii nawałnicy, nazywanej u nas Klarą, a niesionej (przez mniejszą liczbę osób) do dzisiaj. Tak jest też w domu rodzinnym, gdzie nie tylko sposób rozmawiania, ale wzajemna postawa czy pomoc świadczy o bliskości lub obcości –przebijać granice nieba i ziemi, mieć świadomość, że bieda wciąż istnieje, ale ma różne oblicza.
– To co robią członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kościerzynie jest przyczynkiem do tego, aby pomóc ludziom odzyskać wiarę w siebie i w pomoc drugiego człowieka. Czasem nie trzeba wielkich dzieł, ale drobnych serdecznych gestów. Wspomnieliśmy też w rozmowie z pierwszą osobą w państwie o jedynej w kraju, trzeciej w Europie a szóstej w świecie Stałej Wystawie PCK w Kościerzynie; złożyliśmy obietnicę sadzenia lasu.
Dziękujemy Panu Prezydentowi za wspólne zdjęcie, za pozdrowienia dla naszej czerwonokrzyskiej organizacji, dla mieszkańców Kościerzyny i Powiatu Kościerskiego.
przyg. Jadwiga Zwara, prezes Oddziału Rejonowego PCK w Kościerzynie

Spotkanie z Panem Prezydentem w Brusach: https://www.youtube.com/watch?v=EAkUZsBSCls

2018-03-27

powrót