poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie

W posiedzeniu, poza członkami Rady oraz pracownikami PUP w Kościerzynie, uczestniczyli między innymi przedstawiciele placówek oświatowych Miasta i Powiatu, Komisji Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Kościeskiego, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i zespołów kształcenia z terenu Powiatu Kościerskiego oraz przedstawiciele samorządów oraz pracodawców.
Na posiedzeniu przedstawiono:
- sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie za 2017 r.,
- analizę ofert pracy i kierunków szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie za 2017 r.,
- informację nt. realizacji projektów unijnych w zakresie szkolnictwa ogólnego i zawodowego Powiatu Kościerskiego,
- informację nt. struktury kształcenia ponadgimnazjalnego na terenie powiatu kościerskiego w roku szkolnym 2017/2018,
- analizę wstępnych deklaracji wyborów uczniów III klas gimnazjum (typ szkoły i kierunek kształcenia),
- wyniki badań planów zawodowych, edukacyjnych i oczekiwań uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kościerskiego.
Uczestnicy posiedzenia dyskutowali na temat szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kościerskim, zwłaszcza w kontekście potrzeb rynku pracy. Celem debaty było nakreślenie zapotrzebowania na poszukiwane zawody na rynku pracy oraz określenie kierunków kształcenia młodzieży w zawodach, po których zwiększą się ich szanse na pracę.
Wyrażano także zaniepokojenie skalą emigracji, nie tylko za granicę, w poszukiwaniu bardziej intratnej pracy.
W kolejnym punkcie Powiatowa Rada Rynku Pracy w Kościerzynie wydała pozytywną opinię w sprawie umorzenia nienależnie otrzymanego świadczenia z Funduszu Pracy.
Obradom przewodniczył Pan Stanisław Kamiński - Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie.

2018-03-02

powrót