poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Listy ofert zweryfikowanych po ocenie formalnej.

Zgodnie z warunkami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2018, określonymi w załączniku nr 1 do uchwały Nr 8/194/ 2018 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 16 stycznia 2018 r, wzywa się do uzupełnienia stwierdzonych braków formalnych, niżej wymienione Podmioty w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 14:30 (piątek).

W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych, w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Szczegółowych informacji udziela p. Justyna Zblewska pracownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3-go Maja 9c, pokój 3, telefon 58 680-18-50 lub 58 680-18-40.

Rozwój Turystyki

Rozwój Kultury, w zakresie Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego

Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu

Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Ochrony Zdrowia i Promocja Zdrowia

Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej <

2018-02-16

powrót