sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Spotkanie informacyjne w Kościerzynie pt. „Fundusze unijne dla najmłodszych. Dofinansowanie na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3 w województwie pomorskim”.


W programie spotkania m.in.:
• podstawowe informacje o naborach wniosków w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna oraz Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
• specyfikacja i cele konkursu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna;
• specyfikacja i cele konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3;
• kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna;
• Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna;

Termin i miejsce spotkań:
• 19 lutego 2018 - Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna, godz. 12.00-14.15;

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Organizator :
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice
tel.: 52 334 48 47, 52 334 33 07
e-mail: chojnice.pife@pomorskie.eu

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

2018-02-13

powrót