sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Wybrano wykonawcę budowy sali sportowej i boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie

Jako najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu wybrano ofertę Zakładu Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński z Kościerzyny. Wybrana oferta, przy zastosowaniu kryterium „cena” z wagą 60%, kryterium okres gwarancji 30% oraz kryterium uwzględniające aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia 10%, otrzymała najwyższą, maksymalną ilość punktów spośród złożonych ofert. Ponadto Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył wszystkie wymagane dokumenty.
Przypomnijmy, że przedmiotowa inwestycja obejmie budowę nowej sali gimnastycznej o wymiarach 35x17 m i wysokości 9 m wraz z budową łącznika z zapleczem socjalnym, remontem istniejącej sali gimnastycznej (tj. wykonanie nowych tynków, malowanie, wymiana nowej posadzki i wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej), budową boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x24 m z nawierzchnią poliuretanową wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
Obiekt nowej sali podzielono na dwie strefy funkcjonalne: salę gimnastyczną oraz zaplecze socjalno-sanitarne, w skład którego wejdą toalety ogólnodostępne, pomieszczenie dla trenerów, szatnie męskie i damskie, magazyn sprzętu. Sala gimnastyczna będzie dawała możliwość gry m.in. w piłkę koszykową, nożną (halówkę) i siatkówkę. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również zakup maszyny do utrzymania czystości parkietu sali. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na I kwartał bieżącego roku. Łączny koszt planowanej inwestycji to ponad 3,7 mln zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie otrzymane przez Powiat Kościerski ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej”.
Należy zaznaczyć, że obecna infrastruktura sportowa zlokalizowana na terenie popularnego „ogólniaka” jest w bardzo złym stanie. Sala gimnastyczna wraz z zapleczem wybudowana została w latach 1962-1963. Z powodu małej sali w szkole oraz ze względu na jej zły stan, zajęcia dodatkowe, czy mecze towarzyskie, realizowane były w szkołach sąsiednich, a gdy tylko pozwalała na to aura, lekcje WF-u musiały odbywać się na dworze. Budowa nowego obiektu sportowego była więc koniecznością.
- Realizacja tej bardzo oczekiwanej przez uczniów, nauczycieli i rodziców inwestycji, bez wątpienia wpłynie na poprawę jakości kształcenia i wychowania w naszej placówce oświatowej, dla której jesteśmy organem prowadzącym. Poprawa ta będzie najbardziej widoczna w obszarze wychowania fizycznego. Uczniowie placówki będą mieli dostęp do nowoczesnej sali gimnastycznej o każdej porze roku, a wzrost sprawności fizycznej będzie dodatkowo wynikał z utworzenia nowego obiektu sportowego – wielofunkcyjnego boiska szkolnego. Jestem przekonana, że budowa sali gimnastycznej i boiska szkolnego zwiększy popularyzację sportu, a także pozwoli odnosić jeszcze większe sukcesy sportowe naszych uczniów – powiedziała Alicja Żurawska, starosta kościerski.

2018-01-19

powrót