sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Otwarto zmodernizowaną stołówkę w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie

Inwestycja realizowana była dzięki zawartej umowie pomiędzy Województwem Pomorskim, a Powiatem Kościerskim, w ramach której samorząd powiatowy otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynku stołówki na terenie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.
Inwestycja realizowana była w okresie od kwietnia do grudnia 2017 r. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, między innymi obozy letnie młodzieży, realizację zadania podzielono na 2 etapy.
Etap I realizowany był od kwietnia do czerwca 2017 r. i przewidywał roboty budowalne zewnętrzne - wymianę pokrycia dachu na budynku stołówki.
Natomiast Etap II, realizowany od września do grudnia 2017 r., przewidywał roboty budowalno-instalacyjne wewnętrzne – modernizacja budynku stołówki wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego etapu przede wszystkim przebudowano toalety i łazienki, wymieniono stolarkę otworową (drzwi), wyremontowano ściany, sufit, wymieniono nawierzchnię posadzek, wymieniono instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
Realizacja zadania pozwoli Powiatowemu Centrum Młodzieży w Garczynie na to, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z obiektu stołówki, w całości pozbawionej barier architektonicznych.
Ogólna wartość zadania wyniosła 658 794,18 zł netto, z czego 300 tyś. netto pochodzi z pozyskanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

2018-01-17

powrót