sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Seminarium poświęcone współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych

W projekcie uczestniczą przedstawiciele towarzystw naukowo-badawczych z Gruzji (Information and Socio-Economic Problems Research Centre), Czech (Stowarzyszenie Civipolis), Węgier (Stowarzyszenie Agria Universitas) oraz Polski. Polskę reprezentuje Stowarzyszenie Naukowe „Instytut Badań nad Polityką Europejską” z Gdańska, które było gospodarzem kościerskiego seminarium.
W prezentacji i dyskusji poświęconej stanowi trzeciego sektora w powiecie kościerskim wzięli udział samorządowcy, w tym starosta powiatu kościerskiego Alicja Żurawska, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz osoby zaangażowane w realizację projektu z Polski i zagranicy. Spotkanie moderował prof. Arkadiusz Modrzejewski z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, pełniący też funkcję prezesa Instytutu Badań nad Polityką Europejską.
Projekt ma na celu wzmocnienie trzeciego sektora w gruzińskim regionie Shida Kartli. Siedzibą władz regionalnych jest miasto Gori, położone ok. 80 km na północ od Tbilisi, stolicy Gruzji. Jest to region o stosunkowo niskim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. W roku 2008 był obszarem działań wojennych podczas konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Charakteryzuje się on niskim poziomem aktywizacji obywatelskiej. Z istniejących kilkudziesięciu organizacji, tylko nieliczne wykazują się aktywnością.
Dlatego uczeni z Uniwersytetu w Gori, działający w ramach Information and Socio-Economic Problems Research Centre wraz z partnerami z krajów wyszehradzkich podjęli wysiłki na rzecz zwiększenia poziomu partycypacji obywatelskiej, czego efektem jest m.in. wspomniany projekt, a w jego ramach wizyta w Kościerzynie.
Podczas seminarium uczestnicy usłyszeli zarówno o kondycji trzeciego sektora i współpracy międzysektorowej w powiecie kościerskim, jak i poznali specyfikę aktywności konkretnych organizacji, takich jak Kaszubski Instytut Rozwoju, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie czy Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju Turystyki. Po zakończeniu spotkania goście z Gruzji, Czech i Węgier udali się do prowadzonych przez Fundację „Sprawni Inaczej” Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz do Starostwa Powiatowego, gdzie z wieży mogli podziwiać panoramę Kościerzyny.
Prelegenci i uczestniczy seminarium:
1. Alicja Żurawska – starosta kościerski
2. Grzegorz Świtała – z-ca wójta gminy Kościerzyna, Kaszubski Instytut Rozwoju
3. Katarzyna Knopik – sekretarz gminy Kościerzyna, prezes Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
4. Sławomir Szkobel – sekretarz miasta Kościerzyny, prezes kościerskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
5. Dr Rafał Raczyński – wiceprezes Instytutu Badań nad Polityką Europejską, adiunkt w Akademii Pomorskiej i główny specjalista ds. badawczych Muzeum Emigracji w Gdyni
6. Izolda Wysiecka – doktorantka Akademii Pomorskiej w Słupsku, członek zarządu Wdzydzkiej Inicjatywy Rozwoju Turystyki
7. Karolina Mikołajewska-Boszka – kierowniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej
Moderator:
Prof. Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersytet Gdański, prezes Instytutu Badań nad Polityką Europejską.
Goście zagraniczni:
1. Prof. Ruizan Mekvabidze – Uniwersytet w Gori, prezes Information and Socio-Economic Problems Research Centre
2. Dr Ana Imnadze - Uniwersytet w Gori, prezes Information and Socio-Economic Problems Research Centre
3. Dr Ana Datuashvili - Uniwersytet w Gori, prezes Information and Socio-Economic Problems Research Centre
4. Zurab Zurabashvili - Uniwersytet w Gori, prezes Information and Socio-Economic Problems Research Centre
5. Dr Agnes Horvath – Uniwersytet w Egerze (Węgry), Agria Universitas Association
6. Radomir Sztwiertnia – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Stowarzyszenie Civipolis (Rep. Czeska)

2018-01-16

powrót