środa 20 czerwca 2018 - Bogny, Rafaeli, Rafała

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali Stypendia i Nagrody Starosty Kościerskiego

Stypendia i Nagrody zostały przyznawane wg nowych zasad, określonych uchwałą Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 października 2017 r. „w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kościerskiego pn. „Równaj w górę” oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach”.
Stypendium Starosty Kościerskiego mogło być przyznane uczniowi, który spełnił co najmniej jeden z niżej określonych warunków:
1) w minionym roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, uzyskał średnią ocen co najmniej 5,20,
2) w minionym roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz tytuł laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
3) w minionym roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 oraz indywidualnie tytuł laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie artystycznej na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
4) w minionym roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 oraz indywidualnie tytuł laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie sportowej na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Te warunki spełniło dziewięciu stypendystów.
Nowością było przyznanie także Nagród Starosty Kościerskiego. Mogły być one przyznane absolwentowi, który w minionym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,20. Te warunki spełniło trzech absolwentów.
Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrzyła Komisja Stypendialna powołana przez Starostę Kościerskiego w składzie Pan Ignacy Kostuch, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Kościerskiego, jako Przewodniczący Komisji Stypendialnej oraz członkowie Komisji: Pan Adam Szejba, przedstawiciel Zarządu Powiatu Kościerskiego i Pani Barbara Piepióra, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.
- Dzięki wprowadzeniu nowego programu stypendialnego, mogliśmy nie tylko przyznać Stypendia dla uzdolnionych uczniów, ale także po raz pierwszy w historii wyróżnić absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Nagrodą. Jestem bardzo dumna, że mamy tak zdolną i utalentowaną młodzież, która mieszka w Powiecie Kościerskim, a swoje sukcesy osiąga nie tylko w naszych szkołach powiatowych, ale i w innych placówkach całego województwa - powiedziała Alicja Żurawska, starosta kościerski, gratulując stypendystom wspaniałych sukcesów.

STYPENDYŚCI I LAUREACI NAGRÓD:
JULIA BRZOZOWSKA, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie
AGNIESZKA TUTKOWSKA, uczennica Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
ALEKSANDRA KUJACH, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni
ELŻBIETA TUTKOWSKA, uczennica Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
JOANNA WILKOWSKA, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
KAMIL KONK, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
KAROLINA GAJEK, uczennica Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie
KAROLINA WOŁOSZYK, uczennica Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie
MATEUSZ WIRKUS, uczeń Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie
MICHALINA GRUCHAŁA WĘSIERSKA, absolwentka Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie
MICHAŁ BŁASZCZYK, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
LAURA SOJKA, uczennica Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni

2017-12-28

powrót