środa 20 czerwca 2018 - Bogny, Rafaeli, Rafała

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Radni powiatowi przyjęli budżet Powiatu Kościerskiego na 2018 rok

Dochody w przyszłorocznym budżecie ogółem zaplanowano w wysokości 79.897.387 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 72.126.161, a dochody majątkowe na kwotę 7.771.226 zł. Wydatki natomiast ustalono w łącznej kwocie 77.250.018 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 69.844.052 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.405.966 zł. W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.647.369 zł i przeznaczono ją na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.
Ze szczegółami budżetu Powiatu na 2016 rok zapoznają się Państwo TUTAJ.
Należy zaznaczyć, że komisje stałe Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt budżetu Powiatu Kościerskiego na 2018 rok. Pozytywnie projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kościerskiego na lata 2016 – 2026 zaopiniowała także Regionalna Izba Obrachunkowa.
Opinia RIO w sprawie budżetu – TUTAJ, opinia RIO w sprawie wpf – TUTAJ.
Dodajmy, że jest to pierwszy od trzech lat budżet, który nie jest obwarowany zapisami Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Kościerskiego na lata 2015 - 2017, który, dzięki przeprowadzonym działaniom naprawczym i racjonalnej polityce oszczędnościowej, przyniósł zamierzone skutki w postaci znaczącego oddłużenia Powiatu. Dzięki temu, w uchwalonym na ostatniej sesji budżecie udało się, pomimo ciążących na Powiecie Kościerskim zobowiązań, wyasygnować środki na realizację inwestycji, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej oraz oświaty, w łącznej kwocie aż 7,4 miliona złotych.
Radni, uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Kościerskiego na 2018 rok oraz uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kościerskiego, przyjęli jednogłośnie.

2017-12-21

powrót