poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Nowy samochód dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kościerzynie

Przekazania samochodu na ręce Jarosława Grzyba, dyrektora SOS-W w Kościerzynie, dokonali Alicja Żurawska, starosta kościerski, Henryk Ossowski, wicestarosta kościerski oraz Adam Szejba, członek Zarządu Powiatu.
Zakup nowego auta był możliwy dzięki pozyskanym środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Celem projektu był zakup nowego samochodu osobowego typu BUS specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych na potrzeby wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie dla zapewnienia realizacji zadań statutowych placówki, stworzenia warunków do normalnego rozwoju wychowanków oraz prowadzenia w sposób ciągły i systematyczny szeroko rozumianej edukacji, terapii i rehabilitacji.
Wartość samochodu marki Volkswagen to 138 800,00 zł, z czego 80 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z PFRON w ramach zadania pn. „Pojazd dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych gwarancją systematycznego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych oraz szeroko pojętym życiu Ośrodka”.

2017-12-08

powrót