poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Za nami XLII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

Sesja rozpoczęła się od wysłuchania Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, którą przedstawiła Barbara Piepióra, Naczelnik Wydziału Edukacji (sprawozdanie TUTAJ ) oraz sprawozdań Starosty z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie TUTAJ.
Podczas Sesji radni podjęli także 17 uchwał dotyczących m.in. przekształceń w powiatowych jednostkach oświatowych, wynikających z przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe, ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Kościerskiego na rok 2018, określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kościerskiego, czy przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Treść wszystkich uchwał znajdą Państwo TUTAJ.
Ostatnim punktem obrad było odwołanie Pana Dariusza Janty z funkcji Członka Zarządu Powiatu Kościerskiego. Jak powiedziała podczas sesji Alicja Żurawska, starosta kościerski, przedstawiając wniosek o odwołanie członka Zarządu Powiatu, powyższe uzasadnione jest podejmowaniem przez Pana Dariusza Jantę publicznej aktywności w mediach społecznościowych, która kontestuje postawę tejże osoby jako funkcjonariusza publicznego i podważa zaufanie wyborców do organu, jakim jest Zarząd Powiatu Kościerskiego.
- Bezsprzecznie, powyższa aktywność Pana Dariusza Janty stawia Zarząd Powiatu Kościerskiego w złym świetle w odbiorze społecznym, co więcej nie licuje z dobrem Powiatu Kościerskiego oraz jego mieszkańców. Jako starosta i przewodnicząca Zarządu, odpowiadam za jego działalność, co z kolei uzasadnia prawo do wnioskowania o odwołanie spośród zarządu takich członków, którzy w ocenie Starosty nie dają gwarancji odpowiedniej pracy zarządu i swoją aktywnością godzą w zaufanie do Zarządu Powiatu Kościerskiego – mówiła podczas sesji starosta Alicja Żurawska.
Jak dodała, przed Powiatem Kościerskim stoi jeszcze wiele zadań do zrealizowania, co wymaga od członków Zarządu Powiatu Kościerskiego pełnej determinacji oraz wzajemnego zaufania, umożliwiającego współpracę na rzecz Powiatu Kościerskiego i jego mieszkańców.
Ostatecznie, w głosowaniu tajnym, radni stosunkiem głosów 9 „za”, 4 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęli decyzję o odwołaniu Pana Dariusza Janty z funkcji członka Zarządu Powiatu Kościerskiego. Radni podjęli także uchwałę w sprawie zwolnienia Pana Dariusza Janty z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Kościerskiego.

2017-12-01

powrót