poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Podpisano list intencyjny o współpracy w obszarze edukacji z Samorządem Województwa Pomorskiego

Jak mówili podczas spotkania przedstawiciele Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, na Pomorzu od lat budowane jest szerokie porozumienie na rzecz edukacji i podpisanie tego listu służyć będzie jeszcze lepszej koordynacji działań związanych ze strategicznymi przedsięwzięciami edukacyjnymi.
- Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, dotyczące zarówno wspólnej realizacji projektów edukacyjnych, jak i działań służących budowie w naszym regionie autentycznego dialogu edukacyjnego, uznałem za ważne podjęcie dalszych kroków zmierzających do wzmocnienia współpracy między samorządem regionalnym, a samorządami powiatowymi – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
Jak powiedział, udział w spotkaniu i podpisanie listu intencyjnego, podkreśli w sposób znaczący troskę administracji samorządowej o oświatę na Pomorzu, a także pozwoli samorządom na wzmocnienie działań dotyczących edukacji na obszarze powiatu, a tym samym przyczyni się do budowania wspólnej regionalnej polityki edukacyjnej, stanowiącej „Pomorski System Jakości Edukacji”.
Już w Preambule listu napisano, że jego Sygnatariusze wyrażają wolę podjęcia współpracy w celu podnoszenia jakości edukacji i efektywności kształcenia z wykorzystaniem potencjału i zasobów samorządów lokalnych i regionu, na zasadach równości oraz wzajemnych korzyści. Jak napisano, deklarowana współpraca obejmować będzie wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz dzielenie się wiedzą, tworzenie rozwiązań organizacyjnych z wykorzystaniem posiadanych zasobów, pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania, czy promocję idei współpracy na rzecz edukacji.
Natomiast obszarami współpracy będą w szczególności edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wypracowywanie i wdrażanie poszczególnych elementów „Pomorskiego Systemu Jakości Edukacji” będzie tematem cyklicznych spotkań Pomorskiego Regionalnego Forum na Rzecz Edukacji, w skład którego wejdą osoby odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych/edukacyjnych na poziomie regionu oraz poszczególnych Powiatów.
Podpisaniu listu towarzyszyła debata dotycząca kondycji pomorskiego szkolnictwa zawodowego pt.: „Zawodowcy. Konkretny fach w ręku w województwie pomorskim" – jak go zdobyć i dlaczego warto?"

2017-11-23

powrót