poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Lista ofert zakwalifikowanych do uzupełnienia braków formalnych – powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościerskim w 2018 r.

Zgodnie z warunkami otwartego konkursu ofert – powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościerskim w 2018 r., określonymi w załączniku do uchwały Nr 124/175/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 16 października 2017 roku, wzywa się do uzupełnienia stwierdzonych braków formalnych niżej wymienione Podmioty w terminie do dnia 13 listopada 2017 r. do godz. 15:30 (poniedziałek) – decyduje data wpływu do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Szczegółowych informacji udziela p. Justyna Zblewska pracownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3-go Maja 9c, pokój 3, telefon 58 6801850 lub 58 6801840.

1. Kaszubski Instytut Rozwoju w Kościerzynie,
nazwa zadania : „Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościerskim w 2018 r.” :
- brak dokumentów potwierdzających jednoznacznie spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych. Przedłożone do oferty oświadczenie nie wskazują jednoznacznie, że takie działania były prowadzone,
- brak podpisu pod załączonym dokumentem – CV M. Magnus.

2. Fundacja Togatus Pro Bono,
nazwa zadania : „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Kościerzyna” :
- brak dokumentów : oświadczenia, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a także oświadczenia dotyczące:
a) okresu posiadanego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; b) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
c) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

2017-11-08

powrót