poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

XLI Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

Sesja rozpoczęła się od wysłuchania Informacji na temat stanu dróg w Powiecie Kościerskim, którą przedstawił Bogusław Skwierawski, dyrektor tej jednostki. Następnie radni wysłuchali także Informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Kościerskiego o oświadczeniach majątkowych składanych przez radnych oraz Informacji Starosty Kościerskiego o oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane.
Radni zapoznali się także ze Sprawozdaniem Zarządu Powiatu w sprawie zrealizowanych działań w ramach poszczególnych priorytetów i celów operacyjnych pozwalających określić stopień realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 za rok 2016 oraz Sprawozdaniami Starosty z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym (Sprawozdanie TUTAJ).
Podczas Sesji radni podjęli także pięć uchwał w sprawie (wszystkie uchwały dostępne są TUTAJ):
- zmiany budżetu powiatu na 2017 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kościerskiego,
- przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu kościerskiego pn. „Równaj w górę” oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach,
- zmiany uchwały Nr XXX/45/2016 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościerskiego, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie,
- przyjęcia apelu Rady Powiatu Kościerskiego do Prezesa Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.
Szczególnie istotną, z punktu widzenia mieszkańców Powiatu Kościerskiego, była ta ostatnia z przyjętych uchwał, dotycząca apelu w przedmiocie możliwości bezpłatnego parkowania oraz zwiększenia liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. Szerzej o tym temacie, łącznie z treścią apelu, piszemy TUTAJ.

2017-10-20

powrót