poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Z myślą o mieszkańcach, radni powiatowi podjęli apel w sprawie miejsc parkingowych przy kościerskim Szpitalu

Sprawa parkingu przy kościerskim Szpitalu od dłuższego czasu budzi sporo dyskusji i ma istotne znaczenie dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego. Od kilku lat bowiem, miejsca parkingowe przy kościerskim szpitalu są płatne, co dla wielu, nie tylko mieszkańców naszego Powiatu, ale także mieszkańców ościennych powiatów, korzystających z usług Szpitala Specjalistycznego, jest dużym obciążeniem finansowym.
Mając to na uwadze, a także liczne postulaty lokalnej społeczności dotyczące podjęcia działań w celu całkowitego zniesienia odpłatności za korzystanie z parkingu oraz utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, radni Powiatu Kościerskiego przyjęli apel w tej sprawie.
Jak napisano w apelu, Rada Powiatu Kościerskiego, spełniając oczekiwania lokalnej społeczności, a także osób mieszkających w sąsiednich powiatach, podejmuje ten apel mając nadzieję na zrozumienie problemu i niezwłoczne podjęcie stosownych działań w celu jego realizacji. Utworzenie bezpłatnego parkingu przy szpitalu zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego na ul. Piechowskiego w Kościerzynie. Niejednokrotnie osoby, dla których płatny parking jest zbyt dużym obciążeniem finansowym, pozostawiając swoje samochody na chodnikach i poboczach, stwarzają ogromne zagrożenie na drodze.
Na szczególną uwagę zasługują również osoby niepełnosprawne oraz konieczność utworzenia dla nich dodatkowych miejsc parkingowych położonych np. blisko wejść do budynku szpitala. Taka możliwość zaparkowania pojazdu, w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, ma kluczowe znaczenie.
Radni w apelu podkreślili także fakt, że od dnia 1 października br. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie realizuje świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co w konsekwencji oznacza, iż znacznie zwiększy się liczba osób korzystających z jego usług.
Zaznaczono także, że powyższe uzasadnione jest nie tylko interesem mieszkańców Powiatu Kościerskiego, czy też korzyściami uzyskiwanymi w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na Szpitalu, realizowanych na drodze świadczonych usług powszechnie dostępnych, związanych z ochroną zdrowia, ale także respektowaniem konstytucyjnych wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, jakim jest zapewnienie, niezależnie od sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Uchwała w sprawie przyjęcia niniejszego apelu skierowana została do Prezesa Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., a jej treść zostanie przekazana także Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz Wójtom Gmin z terenu Powiatu Kościerskiego.
Treść uchwały w sprawie przyjęcia apelu Rady Powiatu Kościerskiego do Prezesa Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.

2017-10-19

powrót