poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

XL Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

Sesja rozpoczęła się od wysłuchania informacji Starosty na temat przyznawania stypendiów (informacja TUTAJ).
Następnie radni wysłuchali trzech sprawozdań – z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie TUTAJ) oraz sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Jak powiedziała starosta Alicja Żurawska, przedstawiając to sprawozdanie, dochody w I półroczu wykonano w wysokości 39.957.536,60 zł, co stanowi 51,95 % planu rocznego, w tym dochody bieżące w 54,53%. Natomiast wydatki budżetowe ukształtowały się na poziomie 33.019.450,01 zł, co stanowi 41,50 % planu rocznego. Nadwyżka budżetu wyniosła 6.938,086,59 zł.
Warto zaznaczyć, że wykonanie budżetu I półrocza roku 2017 w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 stanowi 101,00% dochodów bieżących, 171,00% dochodów majątkowych, 100,00% wydatków bieżących oraz 186,00% wydatków majątkowych. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniósł 38,36%, a w analogicznym okresie roku 2016 wskaźnik ten wynosił 45,78%. Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wyniósł natomiast 5,19%. Z całą informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościerskiego za I półrocze 2017 roku zapoznają się Państwo TUTAJ.
Podczas Sesji radni podjęli także trzy uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu powiatu na 2017 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kościerskiego,
- uchwalenia Kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościerski.

2017-09-29

powrót