piątek 23 lutego 2018 - Damiana, Romana, Romany

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Spotkanie oświatowe w Starostwie Powiatowym

Spotkanie poświęcone było wręczeniu powierzeń na stanowisko Dyrektorów osobom, które wygrały na nie konkurs. Przywitano nowych dyrektorów - Panią Anetę Domeracką – Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie oraz Panią Emilię Wantoch – Rekowską – Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościerzynie. Wręczono również powierzenie stanowiska „Starym – nowym” Dyrektorom Pani Jarosławie Łonckiej – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie oraz Panu Jarosławowi Grzyb – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie.

Ponadto Pani Starosta podziękowała ustępującym Dyrektorom za ich dotychczasową pracę tj. Pani Lucynie Topka – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Pani Marii Szalewskiej - Dyrektor zlikwidowanego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kośćierzynie oraz Panu Grzegorzowi Urowskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie.

2017-09-04

powrót