poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Za nami pierwsze posiedzenie nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III Kadencji

Pierwsze Posiedzenie, w imieniu starosty Alicji Żurawskiej, otworzył wicestarosta kościerski Henryk Ossowski. Następnie nastąpiło wręczenie Członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego aktów powołania do PRDPP III kadencji.
11-osobowa Rada w nowym składzie pracować będzie przez najbliższe trzy lata. Nowa Rada powołana została uchwałą Nr 75/159/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 11 lipca 2017 r. na III kadencję 2017-2020. Rada liczy 11 członków, w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Kościerskiego, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Kościerskiego oraz siedmiu przedstawicieli działających w Powiecie Kościerskim organizacji pozarządowych (ci ostatni zostali wybrani w drodze wyborów spośród zgłoszonych przez organizacje kandydatów).
Podczas inauguracyjnego spotkania członkowie RDPP wybrali spośród siebie członków Prezydium. Przewodniczącą Rady po raz trzeci została Pani Ewa Filipska (przedstawiciel organizacji pozarządowych), wiceprzewodniczącym Rady został Pan Henryk Ossowski (przedstawiciel Zarządu Powiatu Kościerskiego), a sekretarzem Rady został Pan Radosław Zwara (przedstawiciel organizacji pozarządowych).
Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu powiatowego z trzecim sektorem.
Poniżej pełen skład PRDPP:
1. Ewa Filipska
2. Henryk Ossowski
3. Radosław Zwara
4. Jadwiga Bogdan
5. Halina Rogińska
6. Jadwiga Zwara
7. Marzena Słobodzińska
8. Katarzyna Zdrojewska
9. Michał Gurowski
10. Jan Zaborowski
11. Piotr Lizakowski

2017-08-10

powrót