poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Projekt „integracja”

Działaniami w ramach projektu zostaną objęte osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym oraz ich rodziny. Część osób będzie rekrutowana do projektu ze środowiska pieczy zastępczej.
Projekt zakłada dostęp do specjalistycznej pomocy poprzez zapewnienie psychiatrycznych i psychologicznych konsultacji, wsparcie mentora w środowisku domowym, warsztaty dla rodzin, integrację ze społeczeństwem poprzez wspólne wyjazdy kulturalne. Odrębnym działaniem będzie przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród społeczeństwa lokalnego na temat rodzajów zaburzeń psychicznych ich specyfiki.
Głównym założeniem kampanii informacyjnej jest podniesienie świadomości wśród lokalnej społeczności, aby zmniejszyć strach przed nieznanym. Natomiast osobom i rodzinom dotkniętym problemem, pozwoli zminimalizować lub wyeliminować poczucie odtrącenia i samotności z powodu swojej niepełnosprawności.

2017-08-03

powrót