poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

„JAK FENIKS Z POPIOŁU” – relacja z realizacji projektu

Był to intensywny czas zajęć i spotkań dla dzieci, rodziców i opiekunów - uczestników projektu. W ramach aktywnych form integracji społecznej odbyły się zajęcia z terapii ruchem i choreoterapii. Zajęcia z psychologiem pozwalają dzieciom rozwijać kreatywność, uczą umiejętności komunikacji, autoprezentacji i przedsiębiorczości. Rozwijają inwencję twórczą, uczą pracy w grupie, nawiązywania kontaktów, podnoszą i odbudowują u dzieci własną samooceną. W ramach form integracji społecznej odbył się pierwszy z trzech warsztatów „kreatywnej kuchni” gdzie dzieci uczyły się, iż przygotowywanie posiłków może być świetną zabawą.
W ramach aktywnych form aktywizacji społecznej 30 uczestników brało udział w pierwszej wycieczce do Centrum Nauki EKSPERYMENT w Gdyni. Uczestnicy projektu wraz z dorosłymi korzystają ze wszystkich form wsparcia specjalistycznego. Psycholog, prawnik i lekarz psychiatra mają „pełne ręce roboty”. Zainteresowanie tą formą pomocy jest duże, a to znaczy, że założenia projektu były trafne. Tak duże zainteresowanie ukazało jak niewystarczająca była do tej pory ta forma pomocy i jak jest ona nieodzowna na co dzień w pracy i opiece nad dziećmi.
Opiekunowie w ramach podnoszenia kompetencji zawodowych kontynuowali warsztaty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Młodzież realizująca plany usamodzielnienia zdobywała wiedzę od mentora, który przekazuje doświadczenia własne.
Niespodzianką dla uczestników były przygotowane upominki dla osób najbardziej aktywnych. Stowarzyszenie poza projektem z własnych środków zakupiło upominki, za co bardzo dziękujemy.
Uczestników czeka w lipcu jeszcze wycieczka. Potem chwilę wytchnienia, aby następnie spotykać się we wrześniu i kontynuować zajęcia. Życzymy wszystkim uczestnikom projektu spokojnych i miłych wakacji.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2017-07-26

powrót