poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Powiat otrzymał dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie

Obecna infrastruktura sportowa zlokalizowana na terenie popularnego „ogólniaka” jest w bardzo złym stanie. Sala gimnastyczna wraz z zapleczem wybudowana została w latach 1962-1963. Z powodu małej sali w szkole oraz ze względu na jej zły stan, zajęcia dodatkowe, czy mecze towarzyskie, realizowane były w szkołach sąsiednich, a gdy tylko pozwalała na to aura, lekcje WF-u musiały odbywać się na dworze. Budowa nowego obiektu sportowego była więc koniecznością.
- Realizacja tej bardzo oczekiwanej przez uczniów, nauczycieli i rodziców inwestycji, bez wątpienia wpłynie na poprawę jakości kształcenia i wychowania w naszej placówce oświatowej, dla której jesteśmy organem prowadzącym – mówi Alicja Żurawska, starosta kościerski. - Poprawa ta będzie najbardziej widoczna w obszarze wychowania fizycznego. Uczniowie placówki będą mieli dostęp do nowoczesnej sali gimnastycznej o każdej porze roku, a wzrost sprawności fizycznej będzie dodatkowo wynikał z utworzenia nowego obiektu sportowego – wielofunkcyjnego boiska szkolnego. Jestem przekonana, że budowa sali gimnastycznej i boiska szkolnego zwiększy popularyzację sportu, a także pozwoli odnosić jeszcze większe sukcesy sportowe naszych uczniów – dodała starosta.
Przedmiotowa inwestycja obejmie budowę nowej sali gimnastycznej o wymiarach 35x17 m i wysokości 9 m wraz z budową łącznika z zapleczem socjalnym, remontem istniejącej sali gimnastycznej (tj. wykonanie nowych tynków, malowanie, wymiana nowej posadzki i wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej), budową boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x24 m z nawierzchnią poliuretanową wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
Obiekt nowej sali podzielono na dwie strefy funkcjonalne: salę gimnastyczną oraz zaplecze socjalno-sanitarne, w skład którego wejdą toalety ogólnodostępne, pomieszczenie dla trenerów, szatnie męskie i damskie, magazyn sprzętu. Sala gimnastyczna będzie dawała możliwość gry m.in. w piłkę koszykową, nożną (halówkę) i siatkówkę. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również zakup maszyny do utrzymania czystości parkietu sali.
Należy także zaznaczyć, że obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na rok 2018. Łączny koszt planowanej inwestycji to ponad 4.736.000,00 zł.
Poniżej zdjęcia starej infrastruktury sportowej przy I LO w Kościerzynie.

2017-07-19

powrót