poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Szkolenie pt.: "Aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w podmiotach ekonomii społecznej"

W szkoleniu mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu, biznesu.
Szkolenie odbędzie się 20 lipca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie (sala nr 1) o godz. 9:00 (program szkolenia poniżej).
Podczas spotkania poruszane będą m.in. tematy:
1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
- szczególne obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
- orzeczenia , stopnie i kody niepełnosprawności,
- zatrudnianie osób niepełnosprawnych a uprawnienia pracodawcy do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń.
2. Rejestrowanie pracodawcy w PFRON:
- opracowywanie i składanie comiesięcznych wniosków o wypłatę dofinansowania.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 18 lipca 2017 roku konsultant d.s. ekonomii społecznej Ewa Filipska, e-mail :e.filipska@stowdeb.pl, numer telefonu: 882-064-293.
Liczba miejsc ograniczona.

Program szkolenia

2017-07-14

powrót