piątek 20 kwietnia 2018 - Agnieszki, Amalii, Czecha

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Nowy dach na stołówce w Garczynie- I etap robót zakończony

Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania na zadanie inwestycyjne Powiatu Kościerskiego pn. Przebudowa i modernizacja budynku stołówki na terenie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. W dniu 28 kwietnia 2017 r. zawarto stosowną umowę.

Wartość projektu opiewa na kwotę 658 794,18 zł netto z czego 300 000,00 zł netto pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest: poprawa warunków w poruszaniu się i komunikacji osób niepełnosprawnych korzystających z oferty Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

Zadanie podzielono na dwa etapy:
I etap dotyczył robót zewnętrznych- wymiany pokrycia dachu na budynku stołówki, usytuowanej na terenie PCM w Garczynie.
II etap będzie realizowany w okresie wrzesień – październik br. W tym czasie będą realizowane przede wszystkim roboty wewnętrze, zmierzające do przystosowania budynku stołówki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmujące prace m. in. w zakresie:
● przebudowy łazienek i toalet,
● wymiany stolarki otworowej (drzwi, okna),
● remontu ścian i sufitu,
● wymiany nawierzchni posadzki,
● wymiany instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
● zamontowaniu hydrantów wewnętrznych.

2017-07-06

powrót