piątek 20 kwietnia 2018 - Agnieszki, Amalii, Czecha

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Wizyta studyjna w Gminie Kępice za nami

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z aktywizacją społeczno-ekonomiczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na przykładzie działań samorządów: Miasta i Gminy Kępice.
Pan Maciej Chaberski- zastępca burmistrza Kępic oraz Pani Aleksandra Christyniuk – pracownik UM Kępic omówili i przedstawili specyfikę pracy podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie CIS, ŚDS oraz spółdzielni socjalnej osób prawnych „RAZEM” w Gminie Kępice.

W roku 2016 Spółdzielnia Socjalna "Razem" z Kępic została wyróżniona w kategorii gospodarczy debiut roku.
Podstawowym profilem działalności Spółdzielni Socjalnej "Razem" z Kępic są usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych, budowa dróg betonowych, porządkowanie ulic oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zastrzykiem, który dodał tej spółdzielni skrzydeł, był projekt walki z barszczem Sosnowskiego. To unikalny w skali kraju projekt z zakresu ekologii, na który gmina zdobyła dotację.

Uczestnicy zgodnie podkreślali, że jest to skuteczna metoda zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń oraz wyrażali chęć uczestnictwa w kolejnych wyjazdach studyjnych i kontynuacji tematu ekonomii społecznej.

2017-06-26

powrót