piątek 20 kwietnia 2018 - Agnieszki, Amalii, Czecha

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Spotkanie informacyjne „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych"

W programie spotkania m.in.:

Warunki i zasady otrzymania dotacji na podwyższenie kwalifikacji zawodowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poprzez:
- udział w certyfikowanych kursach zawodowych, językowych i komputerowych;
- udział w stażach umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego;
- udział w szkoleniach i kursach dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Termin i miejsce spotkań:
5 lipca 2017 r., w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie , ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna , Sala nr 1;

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania

2017-06-21

powrót