piątek 20 kwietnia 2018 - Agnieszki, Amalii, Czecha

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Londyńska przygoda uczniów i nauczycieli „Ekonomika”

W ramach stażu uczniowie podnosili swoje kompetencje językowe, zawodowe, poprzez zakwaterowanie w rodzinach goszczących uczyli się funkcjonowania w kraju różnorodnym kulturowo, opanowali umiejętność poruszania się po wielkiej aglomeracji, jaką niewątpliwie jest Londyn.
Ponadto młodzież mogła zwiedzić wiele ciekawych miejsc m.in. London Eye, London Bridge, Muzeum Figur Woskowych, Sky Garden czy nawet obejrzeć zmianę warty przy Buckingham Palace.
Uczniowie wrócili z Londynu bardzo zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia. Czterotygodniowy pobyt na stażu podniósł poziom ich samooceny, wiary we własne możliwości a także zwiększyły się ich szanse na rynku pracy.
W ramach tego samego projektu, również w maju, tygodniowe szkolenie odbyło 6 nauczycieli pionu gastronomicznego. W trakcie jego trwania dowiedzieli się oni, jak funkcjonuje kształcenie zawodowe w Wielkiej Brytanii, jakie są tradycje żywieniowe w kraju bardzo różnorodnym kulturowo, jakie szanse i zagrożenia stoją przed branżą gastronomiczną a także mieli okazję samodzielnie przyrządzić i skonsumować tradycyjne potrawy kuchni brytyjskiej.

Dla obydwu grup było to cenne i niezapomniane doświadczenie, a cały projekt sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2017-06-21

powrót