sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego

Jednocześnie przypominam, że w zebraniu delegatów może wziąć udział tylko jeden pisemnie upoważniony przedstawiciel organizacji. Organizacje pozarządowe, które nie dostarczyły upoważnień, zobowiązane są do przyniesienia ich na spotkanie. Zgodnie z wzorem upoważnienie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej zgodnie z aktualnym wpisem do KRS.

Poniżej lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłoszonych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego :
1. Ewa Filipska – Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w Kościerzynie „Razem z Wybickim”,
2. Jadwiga Bogdan – Stowarzyszenie Odtwórców Historycznych Drużyny – „Niflheim”,
3. Jadwiga Zwara – Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kościerzynie,
4. Marzena Słobodzińska – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Niepełnosprawnością,
5. Halina Rogińska - Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Kościerska Chata",
6. Michał Gurowski – Fundacja Solutum,
7. Radosław Zwara - Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Klinczu.

2017-05-31

powrót