piątek 25 maja 2018 - Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Kościerskie Targi Pracy i Edukacji

Targi umożliwiły bezpośredni kontakt pracodawców poszukujących pracowników z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w najbliższym czasie będą dokonywać wyborów związanych z dalszą ścieżką kształcenia (lub podejmować pracę) z przedstawicielami szkół wyższych i policealnych oraz przyszłymi pracodawcami.
Na miejscu można było skorzystać z: ofert pracy, oferty edukacyjnej szkół wyższych i policealnych, oferty szkoleniowej, konsultacji z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi, informacji – jak założyć własną firmę.
Równolegle z Targami w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie odbyły się 3 warsztaty dla 56 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które przeprowadzili doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku. Tematyka warsztatów: „Podejmuję pierwszą pracę w wakacje", „Wybór dalszego kształcenia – badanie predyspozycji zawodowych", „Wejście na rynek pracy".
Łącznie w całym wydarzeniu uczestniczyło ok. 400 osób, 26 pracodawców i przedstawicieli agencji zatrudnienia, 13 szkół wyższych i policealnych, 5 instytucji realizujących różne projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Podczas Targów gościliśmy również przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (prezentowali oferty pracy za granicą w ramach sieci EURES) oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku.
W Kościerskich Targach Pracy i Edukacji udział wzięli m.in.: Alicja Żurawska, starosta kościerski, Henryk Ossowski, wicestarosta kościerski, Stanisław Kamiński, wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy, Alina Czechowicz, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gdańsku.

2017-04-07

powrót