piątek 25 maja 2018 - Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Starosta kościerski podpisała umowy dzierżawy obwodów łowieckich polnych z kołami łowieckimi

Na posiedzeniu przedstawiciele Nadleśnictwa Kościerzyna i Nadleśnictwa Lipusz przedstawili ocenę stanu ilościowego zwierzyny łownej oraz wielkości szkód w uprawach rolnych w obwodach łowieckich na terenie Powiatu. Krzysztof Kwiatkowski, powiatowy lekarz weterynarii w Kościerzynie, omówił problematykę zagrożenia chorobą ptasiej grypy i wirusem ASF. Natomiast Alicja Żurawska, starosta kościerski, przedstawiła zasady współpracy kół łowieckich z organami samorządu terytorialnego.
Jednym z punktów posiedzenia było zawarcie przez Starostę umów dzierżawy ośmiu obwodów łowieckich polnych pn.: „Nowe Polaszki”, „Barkoczyn”, Wielki Klincz”, „Rekownica”, „Wysin”, „Szpon”, „Maliki”, „Garczyn”.
Umowy zostały podpisane z przedstawicielami następujących kół łowieckich: „Hodowca”, „Nemrod”, „Dzik”, „Żuraw”, „Kulik”, „Knieja”, „Jedność”, na okres 10 lat. Zawarcie umów ma na celu racjonalne utrzymanie populacji zwierzyny łownej na terenie Powiatu Kościerskiego.

2017-03-31

powrót