piątek 25 maja 2018 - Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali Stypendia Starosty Kościerskiego

Stypendia przyznawane są w ramach programu stypendialnego Powiatu Kościerskiego pn. „Równaj w górę”, którego celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uzdolnionych uczniów Powiatu Kościerskiego.
W tym roku stypendia trafiły do 30 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski. którzy spełnili określone Uchwałą Zarządu Powiatu Kościerskiego warunki osiągnięte za rok szkolny 2015/2016. A były nimi:
• uzyskanie średniej ocen co najmniej 5,0 i wzorowej oceny z zachowania,
• uzyskanie dobrych wyników w nauce i zachowaniu oraz tytułu laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym,
• uzyskanie dobrych wyników w nauce i zachowaniu oraz znaczących osiągnięć artystycznych na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym,
• uzyskanie dobrych wyników w nauce i zachowaniu oraz znaczących osiągnięć sportowych na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.
Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrzyła Komisja Stypendialna powołana przez Starostę Kościerskiego w składzie Pan Ignacy Kostuch, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Kościerskiego, jako Przewodniczący Komisji Stypendialnej oraz członkowie Komisji: Pan Adam Szejba, przedstawiciel Zarządu Powiatu Kościerskiego i Pani Barbara Piepióra, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.
- Jako przedstawiciel organu prowadzącego dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego Powiatu jestem bardzo dumna, że mamy tak zdolną i utalentowaną młodzież i możemy ją dzisiaj uhonorować Stypendiami za szczególne osiągnięcia – powiedziała Alicja Żurawska, starosta kościerski, gratulując stypendystom wspaniałych sukcesów. – Słowa podziękowań kieruję też do nauczycieli i rodziców nagrodzonych uczniów, ponieważ bez Ich zaangażowania, troski i wrażliwości nie byłoby możliwe osiągnięcie tak wysokich wyników – dodała starosta.
Warto zaznaczyć, że od początku istnienia programu stypendialnego Powiatu Kościerskiego pn. „Równaj w górę” wręczono już 193 stypendia, z tegorocznymi będą to już 223 stypendia.

TEGOROCZNI STYPENDYŚCI
Średnia ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie:
Małgorzata Adamska – I LO w Kościerzynie
Remigiusz Bednarek – PZS NR 2 w Kościerzynie
Michał Błaszczyk – I LO w Kościerzynie
Michalina Gruchała-Węsierska – PZS NR 2 w Kościerzynie
Dominika Jurczak – I LO w Kościerzynie
Jakub Kiedrowski – PZS NR 2 w Kościerzynie
Katarzyna Krauze – I LO w Kościerzynie
Alicja Leszczyńska – I LO w Kościerzynie
Marcjanna Liedtke – I LO w Kościerzynie
Kinga Łosińska – I LO w Kościerzynie
Tomasz Muchowski – PZS NR 2 w Kościerzynie
Weronika Nowak – I LO w Kościerzynie
Marcelina Skwierawska – PZS NR 2 w Kościerzynie
Andżelika Stencel – I LO w Kościerzynie
Joanna Wilkowska – I LO w Kościerzynie
Mateusz Wirkus – PZS NR 2 w Kościerzynie
Karolina Wołoszyk – PZS NR 2 w Kościerzynie

Laureat lub finalista w konkursie lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym:
Ewa Wielgosz – I LO w Kościerzynie
Patryk Hromiak – I LO w Kościerzynie

Znaczące osiągnięcia artystyczne na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym:
Luiza Zaworska – PZS NR 2 w Kościerzynie

Znaczące osiągnięcia sportowe na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym:
Paweł Basendowski – I LO w Kościerzynie
Kamil Baumgard – I LO w Kościerzynie
Damian Grzyb – I LO w Kościerzynie
Robert Jereczek – I LO w Kościerzynie
Kacper Kachniarz – I LO w Kościerzynie
Mikołaj Miszczak – I LO w Kościerzynie
Łukasz Słomski – I LO w Kościerzynie
Aleksander Surma – I LO w Kościerzynie
Jakub Wirkus – I LO w Kościerzynie
Tymoteusz Zimmermann – I LO w Kościerzynie

2017-03-29

powrót