sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Zapraszamy do składania wniosków do Nagrody Starosty Kościerskiego - "Serce Kaszub" za 2016 rok!

Nagrody mają na celu wyróżnienie osób fizycznych, osób prawnych, instytucji, przedsiębiorstw, firm, organizacji pozarządowych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Kościerskiego w minionym roku.
Przy ocenie wniosków, pod uwagę będą brane takie kryteria jak: wpływ działalności na promocję i rozwój Powiatu Kościerskiego, innowacyjność działania, cykliczność działań, ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych, czy ranga osiągnięć.
Regulamin Nagród oraz Formularz Wniosku dostępne są w poniższych linkach. Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie (adres: ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna) lub na adres mailowy: organizacyjny@powiatkoscierski.pl, w terminie do dnia 21 marca 2017 r., do godz. 15.30.
Wręczenie Nagród Starosty Kościerskiego odbędzie się podczas specjalnej Gali w dniu 27 marca 2017 roku.
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków.

Regulamin Nagród Starosty za 2016 rok
Formularz Wniosku

2017-03-08

powrót