piątek 25 maja 2018 - Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie

W posiedzeniu, poza członkami Rady oraz pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, uczestniczyli między innymi: Alicja Żurawska, starosta Kościerski, Henryk Ossowski, wicestarosta kościerski, Barbara Piepióra, naczelnik Wydziału Edukacji, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorzy gimnazjów z terenu Powiatu, przedstawiciele samorządów oraz pracodawców.
Na posiedzeniu przedstawiono:
1) sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie za 2016 r.,
2) analizę ofert pracy i kierunków szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie za 2016 r.,
3) aktualną strukturę kształcenia ponadgimnazjalnego na terenie powiatu kościerskiego w roku szkolnym 2016/2017,
4) prezentację wstępnych deklaracji wyborów uczniów III klas gimnazjum (typ szkoły i kierunek kształcenia),
5) realizację projektów unijnych w zakresie szkolnictwa ogólnego i zawodowego Powiatu Kościerskiego.
Uczestnicy posiedzenia dyskutowali na temat szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kościerskim, zwłaszcza w kontekście potrzeb rynku pracy. Celem debaty było nakreślenie zapotrzebowania na poszukiwane zawody na rynku pracy oraz określenie kierunków kształcenia młodzieży w zawodach, po których zwiększą się ich szanse na pracę.
W kolejnym punkcie Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kościerzynie przedstawił wniosek w sprawie utworzenia od roku szkolnego 2017/2018 nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji, w celu wydania opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie dot. zasadności utworzenia wnioskowanego kierunku kształcenia.
Z uwagi, że nie było kworum członków PRRP w Kościerzynie, opinia w powyższej sprawie zostanie podjęta drogą obiegową.
Obradom przewodniczył Pan Adam Szejba - Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie.

2017-03-02

powrót