sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Radni powołali nowego Skarbnika Powiatu Kościerskiego

Powołanie nowego Skarbnika było konsekwencją rezygnacji z tego stanowiska dotychczasowej Skarbnik – Doroty Bałukonis, która funkcję tę piastowała przez 1,5 roku. W wyniku ogłoszonego konkursu, swoją aplikację na to stanowisko zgłosiła Pani Marlena Sikorska, która spełniała wszelkie wymogi formalne. Pani Marlena od 1998 roku pełniła funkcję Skarbnika Gminy Stężyca. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz dysponuje odpowiednią wiedzą i praktycznym wieloletnim doświadczeniem, co jest niezbędna na tak odpowiedzialnym stanowisku. Radni powiatowi przyjęli kandydaturę pani Marleny Sikorskiej jednogłośnie.
Podczas sesji radni wysłuchali także informacji z działalności w 2016 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie i Organizatora Pieczy, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kościerzynie oraz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.
Podjęli także dziewięć uchwał, z treścią których można zapoznać się TUTAJ

2017-02-17

powrót