poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Stypendia Starosty Kościerskiego rozdane!

Stypendia przyznawane są od 2008 r. w ramach Powiatowego Programu Stypendialnego „Równaj w Górę”, przyjetego Uchwałą Rady Powiatu Kościerskiego Nr XX/12/2008 z dnia 28 marca 2008 r., którego celem jest wspieranie wszechstronnego rozowju uzdolnionych uczniów Powiatu Kościerskiego.

Stypendia zostały przyznane po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję stypendialną powołaną przez Starostę Kościerskiego w skład, której zgodnie z Regulaminem Stypendiów Starosty weszli: przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu – Ignacy Kostuch, przedstawiciel Zarządu Powiatu Kościerskiego – Dariusz Janta, oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum Oświaty w Kościerzynie – Barbara Piepióra, a następnie zatwierdzone przez Starostę Kościerskiego – Alicję Żurawską.

W tym roku stypendia trafiły do 31 szczgólnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koscierski. Stypendia zostały przyznane, wg szczegółowych kryteriów uchwalanych corocznie przez Zarząd Powiatu, wg których stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku, tj. w roku szkolnym 2013/2014:
1) średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania,
2) dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz tytuł laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym,
3) dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz znaczące osiągnięcia artystyczne na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym,
4) dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz znaczące osiągnięcia sportowe na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym,

Zgodnie z tymi kryteriami Stypendia Starosty Kościerskiego otrzymali:
1 Michał Bandura PZS nr 2
2 Błażej Bączek PZS nr 1
3 Michał Bistroń PZS nr 1
4 Anna Cieszyńska ILO
5 Robert Czarnota PZS nr 1
6 Weronika Dargacz ILO
7 Dawid Drążek PZS nr 2
8 Dawid Dułak PZS nr 2
9 Dominika Gostkowska PZS nr 2
10 Natalia Greinke ILO
11 Maciej Gruchała ILO
12 Michalina Gruchała-Węsierska PZS nr 2
13 Karina Jakubowska PZS nr 2
14 Anna Knitter ILO
15 Michał Kosznik ILO
16 Martyna Kowalke ILO
17 Malwina Laska ILO
18 Marta Laskowska ILO
19 Paulina Lubecka PZS nr 2
20 Adrianna Mańska ILO
21 Patrycja Modrzejewska PZS nr 2
22 Natalia Muchowska PZS nr 2
23 Jakub Paczkowski PZS nr 2
24 Szymon Pepliński PZS nr 2
25 Olimpia Podolska ILO
26 Aleksandra Potrac PZS nr 2
27 Kacper Rolbiecki PZS nr 2
28 Jagoda Ropela PZS nr 1
29 Anna Stalka PZS nr 1
30 Daria Stefańska ILO
31 Anna Walczak ILO

Od początku istnienia programu stypendialnego wręczono już 142 stypendia, z wręczanymi dzisiaj będą to już 173 stypendia.

2015-06-26

powrót