sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Jak poinformował podczas konferencji Zdzisław Czucha, burmistrz Miasta Kościerzyna, pierwszym krokiem Partnerów zadania jest złożenie do 19 kwietnia br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego projektu pn. "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" do Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
- Celem Projęku jest poprawa sytuacji społeczno – gospodarczej, stworzenie spójności gospodarczej obszaru funkcjonalnego i w efekcie podniesienie jego atrakcyjności gospodarczej i osiedleńczej w wyniku zniwelowania priorytetowego obszaru problemowego przedsiębiorczość w powiązaniu z efektywnością energetyczną i wykorzystaniem OZE – powiedział burmistrz Zdzisław Czucha.
Zniwelowanie zdiagnozowanego problemu nastąpi w wyniku utworzenia Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej na spójnym gospodarczo tzw. Obszarze Funkcjonalnym. Powstanie Stref poprzedzone zostanie opracowaniem szeregu dokumentów strategicznych dla Obszaru Funkcjonalnego, który administracyjnie pokrywa się z obszarem Powiatu Kościerskiego i przygotowaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla Stref.
W oparciu o tę dokumentację w perspektywie budżetowej 2014-2020 Partnerstwo będzie wnioskować o środki z UE na utworzenie Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej w:
A. strefa w terenie sołectwa Kłobuczyno, Gmina Kościerzyna
B. strefa w terenie sołectwa Grzybowo, Gmina Kościerzyna
C. strefa w Nowej Karczmie, Gmina Nowa Karczma
D. strefa Kościerski Park Przemysłowy Gmina Miejska Kościerzyna
E. strefa w obszarze Jezior Wdzydzkich (usługi o charakterze turystycznym) wraz z systemem ścieżek rowerowych łączących podstrefy wchodzące w jej skład:
- podstrefa na terenie Gminy Dziemiany
- podstrefa na terenie Gminy Karsin
- podstrefa na terenie Gminy Lipusz
- podstrefa na terenie Gminy Stara Kiszewa
- podstrefa na terenie Gminy Kościerzyna
F. strefa ukierunkowana na OZE w Lubaniu, Gmina Nowa Karczma
G. strefa ukierunkowana na OZE w Liniewskich Górach, Gmina Liniewo.
- W realizowanym projekcie udział biorą wszystkie samorządy z terenu Powiatu Kościerskiego, organizacje społeczne i gospodarcze regionu, będzie to zatem pierwszy w historii Powiatu projekt o tak szerokiej platformie współpracy, tworzącej podwaliny już pod nową perspektywę budżetową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i jednocześnie podstawy do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – powiedział Piotr Lizakowski, starosta kościerski.

W skład Partnerstwa wchodzą:
• Gmina Miejska Kościerzyna - Lider Partnerstwa
• Gmina Kościerzyna
• Gmina Nowa Karczma
• Gmina Lipusz
• Gmina Dziemiany
• Gmina Liniewo
• Gmina Karsin
• Gmina Stara Kiszewa
• Powiat Kościerski

Partnerami społecznymi Partnerstwa są:
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”
• Kaszubski Instytut Rozwoju
• Pracodawcy Pomorza Gdańsk
• Pracodawcy Pomorza Oddział Kościerzyna
• Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
• Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna

2013-04-18

powrót