poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

herby

Serce Kaszub Sercem Inwestycji

Powiat Kościerski jest doskonałym miejscem dla inwestorów. Atutem Ziemi Kościerskiej, obok walorów krajobrazowych, jest niewątpliwie jej położenie oraz dobra dostępność komunikacyjna. Odległość kilkudziesięciu kilometrów od Gdańska i Gdyni umożliwia szybką komunikację zarówno drogą lądową (linie kolejowe, drogi krajowe), morską (porty gdyński oraz gdański), jak również powietrzną (port lotniczy w Gdańsku – Rębiechowie) z całym światem. Nie bez znaczenia jest także potencjał demograficzno – ekonomiczny powiatu oraz infrastruktura społeczna. Jednak zdecydowanie trzeba podkreślić, że ze względu na swoje walory krajobrazowe i kulturowe głównym atutem powiatu są olbrzymie możliwości w dziedzinie turystyki.

1.Podstawowe informacje o Powiecie Kościerskim
1.1.Położenie Powiatu Kościerskiego na tle województwa pomorskiego i Aglomeracji Trójmiejskiej
Powiat Kościerski położony jest na Pojezierzu Kaszubskim, które terytorialnie zajmuje centralną część województwa pomorskiego. Jego powierzchnia wynosi 1.165,85 km², co stanowi 6,4 % całej powierzchni województwa pomorskiego. Położenie Powiatu na tle województwa przedstawia rysunek 1, wskazując jednocześnie na położenie powiatu względem zidentyfikowanych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego „obszarów problemowych”.

Pełna oferta inwestycyjna Powiatu Kościerskiego