poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Zdolni z Pomorza

Zdolni z Pomorza - Powiat Kościerski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014/2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.des.pomorskie.eu/zdolni-z-pomorza
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/

2017-03-30

więcej...

Rekrutacja do Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski”

Powiat Kościerski zaprasza do udziału w Projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” uczniów, którzy interesują się: matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub kompetencjami społecznymi (np. Jesteś uzdolniony artystycznie, plastycznie, interesujesz się sztuką, językiem polskim, WOS-em, historią, filozofią, itp.) uczniów: - VI – VII klasy szkoły podstawowej - klas gimnazjalnych - klas szkoły ponadgimnazjalnej.

2018-06-15

więcej...

Zapraszamy gimnazjalistów, którzy są uczestnikami projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kościerski" na zajęcia z fizyki

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego zapraszają w ramach Projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” w najbliższą sobotę tj. 25 listopada 2017 r. do I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Krasickiego 2 w Kościerzynie na pierwsze zajęcia:

2017-11-23

więcej...

Zmiana terminu składania wniosków o stypendium w Projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat kościerski"

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie uprzejmie informuje iż Uchwałą Nr 138/181/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 21 listopada 2017 r. zostały przyjęte zmiany do Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski”.

Uczeń ubiegający się o stypendium zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” do złożenia Wniosku o przyznanie stypendium.

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego).

Uchwała Nr 138/181/2017 Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach

2017-11-23

więcej...

Zapraszamy na zajęcia uczestników projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kościerski"

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego zapraszają w ramach Projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” w najbliższą sobotę tj. 18 listopada 2017 r. do I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Krasickiego 2 w Kościerzynie na pierwsze zajęcia:

2017-11-16

więcej...

Zapraszamy nauczycieli matematyki do współpracy w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kościerski"

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego uprzejmie informują, iż w ramach Projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotu matematyka poziom edukacji gimnazjalny i pozagimnazjalny. Treść ogłoszenia do pobrania pod adresem: http://koscierzyna.bip-24.pl/index.php?id=604

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i złożenia stosownych dokumentów.

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

2017-11-08

więcej...

Stypendia w Projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat kościerski"

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie uprzejmie informuje iż Uchwałą Zarządu Powiatu Kościerskiego został przyjęty Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski”.

Wszystkie osoby, które potwierdziły udział w Projekcie prosimy o kompletowanie dokumentów potrzebnych do złożenia Wniosku o przyznanie stypendium.

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego).

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach

2017-10-13

więcej...

Szukamy lokalnego opiekuna pedagogiczno-metodycznego w projekcie "Zdolni z Pomorza"

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego uprzejmie informują, iż w ramach Projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – sprawowanie lokalnej opieki pedagogiczno – metodycznej. Treść ogłoszenia do pobrania pod adresem: http://koscierzyna.bip-24.pl/index.php?id=604.

2017-10-13

więcej...
 
Strona: 1